Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadsbidraget avskaffas

Riksdagen beslutade  den 18 november 2015 att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag i Upplands Väsby slutar att gälla den 1 februari 2016. 

Ansökan om vårdnadsbidrag som kommer till kommunen efter den 31 januari kan därför inte beviljas.

Har du som vårdnadshavare sedan tidigare vårdnadsbidrag som löper även efter den 31 januari 2016, behåller du bidraget under hela din beviljade bidragsperiod.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 2008 har Sveriges kommuner möjlighet att införa vårdnadsbidrag. Varje kommun kan själv bestämma om man vill införa bidraget eller ej. Villkoren för att få vårdnadsbidrag får variera mellan kommunerna.

Vårdnadsbidrag i Upplands Väsby

  • bidraget kan lämnas till vårdnadshavare som är folkbokförda i Upplands Väsby
  • betalas med 3 000 kronor per månad och barn
  • lämnas efter det att minst 250 hela dagar av föräldrapenning på sjukpenning/grundnivå tagits ut
  • lämnas för barn som fyllt ett men inte tre år och som inte har offentligt finansierad barnomsorg

Vårdnadsbidrag kan inte kombineras med vissa typer av ersättningar. Om dessa samt de lokalt utformade reglerna i kommunen kan du läsa på sidan om regler för vårdnadsbidrag som du hittar i vänstermenyn.

Andra informationskällor

Länkar till dessa finns här till höger

  • På regeringens webbplats kan du bl.a. läsa vanliga frågor och svar.
  • Försäkringskassan har en sida med information om vårdnadsbidrag.
  • I Sveriges kommuner och landstings cirkulär från maj 2008 kan du läsa om vårdnadsbidrag.
  • Om du vill läsa lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307) kan du hitta den på Riksdagens webbplats.

Hur ansöker man?

Ansökan om vårdnadsbidrag i Upplands Väsby kommun gör du på kommunens blankett som finns att ladda ner här till höger.
Du måste skriva ut och fylla i blanketten. Skicka den tillsammans med intyg från Försäkringskassan om att 250 hela föräldrapenningdagar på sjukpenning eller grundnivå har tagits ut för barnet. Intyg från Försäkringskassan beställs via kundtjänst tel. 0771-524 524
Blanketten finns även att hämta i Informationscentrum.

Blanketten skickas till:
Utbildningskontoret
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Vårdnadsbidrag kan beviljas tidigast fr.o.m. månaden efter den månad ansökan inkommit till kommunen.

Sidansvarig: Sara Sharif
Senast uppdaterad 16 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster