Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förskoleplats - aktuell information

I Upplands Väsby kommun råder brist på förskoleplatser. På denna sida publiceras kontinuerligt senaste nytt kring hur situationen ser ut och hur kommunen arbetar för att komma tillrätta med bristen, på kort och lång sikt.  

Varför platsbrist?

Flera samverkande faktorer har bidragit till den uppkomna situationen. Antalet barn i behov av förskoleplats har ökat jämfört med det antagande som gjordes under våren 2015. Fler föräldrar har sedan i höstas valt att ha sina barn på förskola i fler timmar än tidigare, vilket påverkar antalet lediga platser. Inflyttade barn i förskoleåldern har varit fler än väntat, samt att förskolan Harva gård beslutat att lägga ner verksamheten bidrar ytterligare till att 20-30 barn behöver plats på övriga förskolor.

Vad görs åt platsbristen?

Utifrån det akuta behovet av förskoleplatser i kommunen, upprättades hösten 2015 tillsammans med samtliga förskolor en åtgärdsplan i tre steg:

 • Behov vår 2016
 • Behov höst 2016
 • Långsiktig plan framåt

Nyheter direkt i din inkorg

Du kan prenumerera på aktuell information genom att skicka in din e-post i formuläret. Då får du regellbundna uppdatering direkt till din inkorg.

 • 2016-04-29
  Förskoleplats - aktuell information v. 17 Den temporära förskolan möter det allra mest skriande behovet av förskoleplatser våren 2016 Läs mer
 • 2016-04-15
  Förskoleplats - aktuell information  v. 15 Alla förskolor uppdaterar varje vecka hur många platser som finns för att se till att tomma platser ... Läs mer
 • 2016-03-18
  Förskoleplats - aktuell information v. 11 Arbetet med att skaffa fram fler förskoleplatser pågår kontinuerligt. Samtliga förskolor ser över si... Läs mer
 • 2016-03-11
  Förskoleplats – aktuell information v. 10 Uppdaterad information om kösituationen och om hur kommunen arbetar på kort och lång sikt. Läs mer
 • 2016-02-26
  Förskoleplats – aktuell information v. 8 Vårdnadshavare på tur till en ledig förskoleplats kommer att kontaktas av förskolan. Vårdnadshavare ... Läs mer
 • 2016-02-12
  Förskoleplats - aktuell information v.6
  För att förkorta köhanteringen, förändras regelverket from den 18 februari 2016. Vårdnadshavare som ... Läs mer
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Senast uppdaterad 17 januari 2017

Aktuell information

 • 2016-04-29
  Förskoleplats - aktuell information v. 17 Läs mer
 • 2016-04-15
  Förskoleplats - aktuell information  v. 15 Läs mer
 • 2016-03-18
  Förskoleplats - aktuell information v. 11 Läs mer
 • 2016-03-11
  Förskoleplats – aktuell information v. 10 Läs mer
 • 2016-02-26
  Förskoleplats – aktuell information v. 8 Läs mer
 • 2016-02-12
  Förskoleplats - aktuell information v.6
  Läs mer
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster