Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats

Du kan ställa dig i kö för barnomsorg från det att ditt barn är tre månader gammalt. Med e-tjänsten ansöker du om plats i

  • förskola
  • pedagogisk omsorgsverksamhet
  • fritidshem

30 timmars barnomsorg för barn med föräldralediga, studerande eller arbetslösa vårdnadshavare (gäller inte fritidshem)

Den 19 maj 2015 beslutade utbildningsnämnden att barn till ovanstående grupper ska ha rätt att vara i barnomsorgen 30 timmar per vecka. Beslutet gäller från 1 september 2015. (gäller inte fritidshem)

Barn som vistas i barnomsorgen mer än 15 timmar kommer att räknas som heltidsbarn och vårdnadshavare betalar heltidstaxa.

För att ditt barn ska kunna ta del av detta måste du gå in på E-tjänsten på Upplands Väsby kommuns hemsida och registrera ett nytt schema för ditt barn, samt uppge hushållets totala inkomst.

Du registrerar följande:

- Välj:  Barnets namnflik
- Välj: ”Registrera barnschema”
- Välj: ”Skapa nytt schema – från grunden”
- Välj:  Önskat startdatum för schemat (tidigast 150901)
- Ange schema med genomsnittligt antal timmar, max 30 tim/vecka
- I rutan Extra information skriver du: Enligt 30-timmarsregeln

Ny ansökan: När vårdnadshavare gör en ny ansökan om barnomsorg ska ett barnschema och inkomstanmälan registreras samtidigt.

Uppsägning av plats

  • Du har en (1) månads uppsägningstid på din barnomsorgsplats.
  • För att uppsägningen ska vara giltig fordras att enheten tagit del av och godkänt uppsägningen via e-tjänsten, datum gäller som uppsägningsdatum.
  • Uppsägningen sker via e-tjänsten
  • Om du sagt upp barnomsorgsplatsen och därefter önskar återplacering inom tre (3) månader från sista placeringsdag, räknas det som om placeringen fortgått hela tiden och avgift debiteras även för dessa månader
  • Avgift debiteras t o m uppsägningstidens slut oavsett om placeringen har påbörjats eller inte.

Jämför förskolor

Du kan jämföra olika verksamheter i  Upplands Väsby kommun via Väsby jämföraren. Länk till höger under rubriken relaterad information.

Frågor?

Om du vill veta vilka förskolor som har plats ledigt, kontakta förskolorna direkt.
Behöver du hjälp med ansökan, kontakta Väsby Direkt..

Sidansvarig: Sara Sharif
Senast uppdaterad 17 januari 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster