Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Aktuellt

 • Nulägeskonferens 14 november 2016
 • Väsby Makerspace drar igång! - pilotprojekt under hösten

 • Sammanställning och lärdomarPDF från pilotprojektet Skolan som mötesplats

 • Uppföljningskonferens 14 april
 • Ett informationsmaterial (PDF) om Ett lärande Väsby hittar du härPDF.
 • PressmeddelandePDF Ny ersättningsmodell främjar likvärdigheten

 • PressmeddelandePDF  Ny utbildningsmodell för nyanlända elever!

 • Förslagen till ny ersättningsmodell och hur kommunen bäst bör arbeta med nyanlända är godkända av kommunstyrelsen.

 • Arbetet pågår för fullt i delprojekten och en gång per månad sammanfattas status i ett digitalt nyhetsbrev.
  (Klicka här för att teckna prenumeration eller ta del av tidigare nyhetsbrev) 
 • Ett pilotprojekt planeras: "Skolan som mötesplats"
  Det går ut på att skapa en mötesplats där föräldrar och lärare kan mötas genom dialog. Två skolor deltar och projektet genomförs under våren 2016.

Vad har hänt tidigare?

 • Delprojektledarna intervjuades i november och berättar vad som är aktuellt just nu, vad delprojekten ska leda till och vem som påverkas av resultatet.
  (Klicka här för att se filmerna) 

 • Förslag till ny ersättningsmodell presenteras för första gången vid utbildningsnämnden den 9 december

 • Uppföljningskonferensen "Här är vi nu" 11 november

 • Återkoppling Dialog för ett lärande Väsby 15 oktober

 • Inspirationsträffar 27 april, 6 maj och 21 maj

 • Ledningsstöd 5-6 maj

 • Uppföljningskonferens 15 april: "Hålla i och hålla ut"

 • Seminarium 18 mars: Ledarskap för skolan
  - mötesplats mellan systemets aktörer (delprojektet Ledningsstöd)

 • 17 mars presenterar Lonneke Pronk sitt arbete för specialpedagoger

 • Förbättringsförslag från Dialog för ett lärande Väsby framtagna

 • Fortsatt ledningsstöd för rektorer och förskolechefer i vår

 • Workshop #2 om morgondagens ersättningsmodell 20 mars

 • 18/3 Seminarium "Ledarskap för skolan"

 • Digitalt nyhetsbrev 1 gång/månad till rektorer och förskolechefer

 • 19/1 Återträff för medverkande i Dialog för ett lärande Väsby

 • 22/1 och 3/2 Workshop "iPad på förskola" riktad till förskolepedagoger

 • Ansökningsbara medel för utveckling av digital lärmiljö (januari 2015)

 • Avtal med Inläsningstjänst tecknat, tillgängligt från och med nyår

 • Dialoger med fokus på prioriterade områden genomfördes:
  24/9, 23/10, 18/11 och 11/12 kl. 18.00-21.30 i Messingen

 • Workshop om morgondagens ersättningmodell (nov)

 • Enkät till förskolechefer och rektorer ang. barn i behov av särskilt stöd

 • Seminarier för rektorer genomfördes inom Ledningsstöd

 • 16/9 Uppstartsmöte för höstens arbete i dialogprojektet

 • 2/9 Workshop med projekledarna kring fortsättningen i dialogprojektet

 • 28/8 Studiebesök i Linköping

 • 26/8 Uppföljningskonferens med återkoppling till uppstartskonferensen

 • 19/8 Dialog med koncernledning och politisk styrgrupp

 • Efter att 27 dialoger genomfört under våren har vi sammanställt de perspektiv kommit fram i dialogprojektet. Dessa går att finna här.

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 21 september 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster