Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Styrgrupp

Ett lärande Väsby leds av en styrgrupp bestående av medarbetare inom skol- och förskoleverksamheter samt tjänstemän inom kommunen.

I styrgrupp för Ett lärande Väsby ingår:

Malin Danielsson, projektledare (Public Partner), ordf.
Annika Gustavsson, VD, Magnetica Education AB
Elisabeth Kvanman, VD, Måbra förskolor AB
Astrid Täfvander, chef utbildningskontoret
Per-Ola Lindahl, utvecklingsstrateg, kommunledningskontoret
Thomas Thunblom, chef kontoret för samhällsbyggnad
Maija Vola, Sverigefinska skolan

Styrgruppens möten under 2016:

  • 12 januari
  • 16 februari 
  • 22 mars 
  • 26 april 
  • 12 maj
  • 20 september
  • 18 oktober
  • 29 november
  • 13 december

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 22 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster