Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Nyheter

 • 2016-11-25
  Vi klättrar i skolranking!
  Upplands Väsby kommun på plats 95 av 290 i SKL:s öppna jämförelser av kommuner. Resultatet innebär att skolorna i Väsby klättrar 148 platser i rankingen. Om hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar tas med i beräkningen landar vi på plats 22.
  Läs mer
 • 2016-11-15
  Sista ronden i Ett lärande Väsby
  Skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby startade med en konferens i november 2013 och nu ingår fem av åtta delprojekt i utbildningskontorets ordinarie verksamhet. Den 14 november träffades tjänstemän, skolledare, förkolechefer, fackliga företrädare, förtroendevalda och andra engagerade i skolutvecklingen i Väsby för att stämma av hur det går. På agendan stod resultatuppföljning men även diskussion om nästa steg. Även om projektet Ett lärande Väsby avslutas kommer ju skolutvecklingen att fortsätta, och vi är på god väg, menar Lars Valtersson.
  Läs mer
 • 2016-10-18
  Väsby Makerspace har öppnat     
  Väsby Makerspace ska fungera som ett kreativt centrum för IT-slöjd och ses som en förlängning av kommunens förskolor och skolor. Här kan elever och pedagoger diskutera, programmera och arbeta med till exempel 3D-skrivare, lödkolvar, datorer, ljud, ljus och robotar.
  Läs mer
 • 2016-10-03
  Vi klättrar i skolranking!     
  Upplands Väsby kommun klättrar 8 placeringar i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016. Upplands Väsby placerar sig på den övre halvan av rankingen ifråga snittbetyg i årskurs 9, antalet godkända elever och elever med högskolebehörighet.
  Läs mer
 • 2016-05-03
  Skolan som mötesplats förbättrar samarbetet mellan skola och hem
  Engagerade föräldrar och skolpersonal från Vikskolan träffades under två kvällar i april för diskutera hur samarbetet mellan skolan och föräldrar kan förbättras. Detta var de första aktiviteterna i det nya delprojektet ”Skolan som mötesplats”, vars syfte är att öka elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.
  Läs mer
 • 2016-04-19
  Uppföljningskonferens i Ett lärande Väsby
  Ett femtiotal personer engagerade i Väsbys skolutveckling träffades den 14 april för diskutera läget i Ett lärande Väsby och den återstående fasen av projektet. Utöver möjlighet till samtal och diskussion i mindre grupper presenterades status i de olika delprojekten.
  Läs mer
 • 2016-02-29
  Förbättrad mottagning och undervisning av nyanlända
  Den nya modellen som arbetats fram inom delprojektet Nyanlända har godkänts av kommunstyrelsen. En ny språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen startar till sommaren. Målet är att de elever som kommer till Väsby så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar.
  Läs mer
 • 2016-01-13
  Uppföljning av Ett lärande Väsby

  Förtroendevalda revisorer har följt upp projektet och en rapport visar att det är tydligt att kommunen lyckats med att starta ett konstruktivt samverkansklimat mellan kommunala och fristående skolor. Den uppmärksammar också att kommunikationen med lärare om projektets mål och uppdrag ytterligare kan stärkas och utvecklas.

  Läs mer
 • 2015-12-09
  Ny ersättningsmodell
  Ersättningsmodellerna ses över inom skolprojektet Ett lärande Väsby
  och en ny modell förslås träda i kraft 1 juli 2016.
  I mars beslutar kommunstyrelsen om förslaget till ny ersättningsmodell för F-9. Målsättningen är att främja likvärdigheten genom att koncentrera resurserna där behoven är som störst. 
  Läs mer
 • 2015-11-19
  Aktuellt i Ett lärande Väsby
  Här berättar delprojektledarna om vad som är aktuellt just nu, vad delprojekten ska leda till och hur man hanterat förbättringsförslagen från Dialog för ett lärande Väsby.

  Läs mer
 • 2015-11-19
  Här är vi nu!

  Skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” pågår och den 11 november ägde en uppföljningskonferens rum med rubriken "Här är vi nu".
  Läs mer
 • 2015-06-18
  Förbättringsförslagen - återkoppling

  Förbättringsförslagen som togs fram i Dialog för ett lärande Väsby har nu arbetats igenom. Tre av förbättringsförslagen kommer att fortsätta utredas i Ett lärande Väsby, fyra förslag är överlämnade till utbildningskontoret och två förslag har lett till idéer om nya delprojekt.
  Läs mer
 • 2015-05-25
  Inspirationsträff med Martin Ingvar

  Hjärnforskaren och professorn Martin Ingvar föreläste i samband med Ett lärande Väsbys inspirationsträff för pedagoger och föräldrar 21 maj. 
  Läs mer
 • 2015-05-19
  Ledningsstöd i Ett lärande Väsby

  Förskolechefer och rektorer arbetar på ett unikt sätt inom delprojektet ledningsstöd. Konkreta verktyg, coachning och erfarenhetsutbyte står på agendan när rektorer och förskolechefer från både kommunala och fristående verksamheter ses i seminarieform.
  Läs mer
 • 2015-04-29
  Inspirationsträff för pedagoger
  Hur en bra lärare ska vara berättade eleverna för lärarna när skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby bjöd in till inspirationsträff. Under kvällen fick pedagoger från olika skolor möjlighet att träffas, ta del av kollegors goda exempel och lyssna till föreläsare.
  Läs mer
 • 2015-04-23
  Halvlek i Ett lärande Väsby
  En uppföljningskonferens ägde rum den 15 april med syftet att stämma av hur Ett lärande Väsby fortskrider och skapa förutsättningar för fortsatt framgångsrikt förändringsarbete.
  Läs mer
 • 2015-03-31
  Coolt att studera! 

  Runby skola bjöd in Inger Cronlund för att berätta om sitt arbete med artikeln ”Det ska vara häftigt att studera”. Artikeln publicerades i Vi i Väsby för drygt ett år sedan och nu hade klass 2 c och 7 jobbat med texten på olika sätt.
  Läs mer
 • 2015-01-20
  Förbättringsförslag överlämnade
  Vid en ceremoni den 19 januari lämnades förbättringsförslagen - resultatet från Dialog för ett lärande Väsby över till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman som tar dem vidare till Ett lärande Väsbys styrgrupp.
  Läs mer
 • 2014-12-19
  Förbättringsförslag framtagna!
  Den 11 december träffades ett trettiotal personer för ett fjärde och sista dialogmöte med fokus på skola och medskapande. De förbättringsförslag som diskuterats tidigare skulle nu sammanfattas i ett dokument som också blir det slutgiltiga resultatet -  ett dokumentPDF som överlämnas till kommunstyrelsens ordförande vid en ceremoni i mitten av januari. 
  Läs mer
 • 2014-11-27
  Konkreta förslag kring skolan
  Den 18 november träffades över fyrtio personer för ett tredje dialogmöte
  med fokus på skola och medskapande. Kvällens diskussioner utgick från föregående möte och arbetsgruppernas förslag skulle nu preciseras och kopplas till Ett lärande Väsbys mål och vision.

  Läs mer
 • 2014-11-17
  Fina resultat på nationella proven
  Väsbys elevers i årskurs 3 presterade bättre än genomsnittet för både länet och riket enligt Skolverkets statistik. Framgångarna på nationella proven firades med tårta till alla barn i årskurs 4.

  Läs mer
 • 2014-10-30
  Arbetsgrupper i konkreta samtal
  Den 23 oktober träffades ett trettiotal personer för ett andra dialogmöte med fokus på medskapande. Innehållet byggde vidare på de diskussioner som förts vid det första arbetsgruppsmötet i september och temat var skolan i Upplands Väsby.
  Läs mer
 • 2014-10-06
  Medskapande i arbetsgrupper
  Den 24 september samlades ca 35 personer för ett första dialogmöte med fokus på medskapande i Messingen. En vecka efter uppstarten var det nu dags att och ta fram lösningsförslag och idéer kring skolutvecklingen i Väsby och många olika perspektiv fanns representerade. Kvällens uppgift var att diskutera och identifiera vad man är överens om, vad man inte är överens samt inte kan påverka alls inom kommunen.
  Läs mer
 • 2014-09-23
  Uppstart av dialogarbete
  Den 16 september samlades ett femtiotal personer för ett uppstartsmöte i Messingenhusets matsal. Till mötet kom personer som medverkat i någon av vårens dialoger och som själva anmält ett intresse av att fortsätta engagera sig. Under kvällen arbetade elever, vårdnadshavare, pedagoger, rektorer, ideellt engagerade, politisk styrgrupp och tjänstemän tillsammans för att prioritera perspektiv och planera höstens fortsatta dialogarbete. 
  Läs mer
 • 2014-09-02
  Ett lärande Väsby lär av Linköping
  Delprojektledare och styrgrupper för skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” gjorde den 28 augusti en studieresa till Linköping för att lära sig mer om systematiskt kvalitetsarbete.  
  Läs mer
 • 2014-09-01
  Gemensamma krafter är nyckeln till fortsatt framgång i Ett lärande Väsby
  Skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” pågår och utvecklas hela tiden. Den 26 augusti samlades ett femtiotal skolledare, lärare och pedagoger samt politiker, näringsliv och tjänstemän för ett seminarium där fokus var titta på hur projektet fortskrider och skapa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt förändringsarbete.
  Läs mer
 • 2014-09-01
  Ledande politiker och tjänstemän
  i Dialog för ett lärande Väsby

  Som en del av projektet ”Dialog för ett lärande Väsby” deltog ledande politker och tjänstemän i i en dilaog om förskolan och skolan i Upplands Väsby Kommun.

  Läs mer
 • 2014-06-24
  Dialogarbetet fortsätter den 16 september
  Läs mer
 • 2014-06-11
  Nyhetsbrev 10 juni 2014

  I nyhetsbreven berättar vi löpande om utvecklingen i projektet Ett lärande Väsby. Nyhetsbrevet skickas ut av förskolorna och skolorna i Upplands Väsby till berörda vårdnadshavare via barnens och elevernas lärare. Nyhetsbrevet publiceras också på upplandsvasby.se/ettlarandevasby

  Läs mer
 • 2014-06-11
  Ett lärande Väsby
  Ett lärande Väsby är ett samarbete mellan förskolor och skolor,
  både kommunala och fristående i Upplands Väsby.

  Läs mer
 • 2014-06-04
  Dialog för Ett Lärande Väsby

  Ytterligare en dialog med alla intresserade boende i Upplands Väsby hålls i Messingen den 9 juni kl 18-20

  Läs mer
 • 2014-06-04
  Dialog för Ett Lärande Väsby
  Ytterligare en dialog med alla intresserade boende i Upplands Väsby hålls i Messingen den 9 juni kl 18-20
  Läs mer
 • 2014-05-28
  Nyhetsbrev 28 maj 2014
  I nyhetsbreven berättar vi löpande om utvecklingen i projektet Ett lärande Väsby
  Läs mer
 • 2014-05-27
  Motivation kommer när barnen blir sedda
  Så lyder ett av de många perspektiv som lyfts upp under dialog för Ett lärande Väsby under våren. Hittills har sexton dialoger genomförts och fler kommer att hållas under maj/juni.
  Läs mer
 • 2014-05-19
  Öppenhet och transparens i Ett lärande Väsby
  Den andra öppna dialogen för alla medborgare i Väsby, hölls på söndagen för att forma framtidens skolor och förskolor i Väsby. Perspektiv, tankar och synpunkter, som framkommit under alla dialogerna kommer under slutet av maj att publiceras på webbsidan för ”Ett lärande Väsby” - det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet, som ett led i den öppenhet och transparens som genomsyrar projektet.
  Läs mer
 • 2014-05-15
  Sanningens ögonblick sker i klassrummet
  På onsdag kväll samlades ett trettiotal engagerade medborgare i Messingen för att diskutera hur man borde arbeta för att höja skolresultaten i kommunen. Mötet var den första öppna dialogen inom projektet ”Ett lärande Väsby”, som drog igång i höstas och pågår till 2016.
  Läs mer
 • 2014-05-14
  Medborgare inbjuds till dialog om skolans framtid
  Upplands Väsby kommun tar genom det treåriga projektet ”Ett lärande Väsby” ett helhetsgrepp för att förbättra resultaten i skolan. Det långsiktiga målet är att alla elever ska vara godkända i samtliga ämnen i årskurs nio. Denna vecka hålls två dialoger öppna för alla medborgare. Projektet överbryggar partipolitiska gränser.
  Läs mer
 • 2014-04-25
  Direktiv och projektledare för delprojekten presenteras
  Läs mer
 • 2014-04-11
  Elever har utsett bästa läraren
  Fia Blomqvist, lärare på Sandbergska skolan har av sina elever utsetts till Bästa lärere.
  Läs mer
 • 2014-04-10
  Gymnasieelever erbjuder hjälp med läxorna
  Elever från Väsby Nya Gymnasium erbjuder läxhjälp till alla elever från årskurs 4 till 9. Eleverna tar emot dem som vill ha hjälp varje onsdag mellan klockan 16-18 på Väsby bibliotek
  Läs mer
 • 2014-04-08
  Förskolan som har lätt att rekrytera och behålla förskolelärare
  Genom mentorskap, inflytande och fortbildning lyckas Runby förskolor att rekrytera och behålla utbildade förskolelärare.  
  Läs mer
 • 2014-04-04
  Nyhetsbrev 4 april 2014
  I nyhetsbreven berättar vi löpande om projektets utveckling
  Läs mer
 • 2014-03-31
  Ett lärande Väsby – En unik satsning
  Nära 500 personer träffades för en kick off för skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby  i Messingen under torsdagen. Deltagare var pedagoger, rektorer, skolchefer, lärare från Väsbys förskolor och skolor, både fristående och kommunala.
  Läs mer
 • 2014-03-28
  I Väsby finns glittret i ögonen från förskola till gymnasium
  Under uppstartskonferensen för skolutvecklingsprojektet i höstas 2013 sa läraren Linda Ireblad Harris ”I Väsby vill vi ha med glittret i ögonen från förskolan till gymnasiet” vilket väckte många känslor och sedermera blev symbolen för skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.
  Läs mer
 • 2014-03-25
  Ett lärande Väsby
  Ett lärande Väsby är ett samarbete mellan skolor och förskolor, både kommunala och fristående.

  Läs mer
 • 2014-02-20
  Goda exempel
  Inspirationsfilmer från lärare i Upplands Väsby kommun.


  Nedan ser ni Fia Blomqvist från Sandbergska skolan och hur hon har skapat digitala filmer för att inspirera elever inom matematik.


  Läs mer
 • 2014-01-28
  Projektupptakt för flerårigt projekt "skolutveckling i Väsby".
  Upptakten på "skolutveckling i Väsby", ett projekt för att utveckla skolan i hela Väsby, avslutades vid lunch idag. Projektupptakten resulterade bland annat i en gemensam syn på nuläget för skolan i Väsby, en målbild för skolutveckling i Väsby år 2020 samt en rad aktiviteter att börja genomföra redan nu. En bred representation deltog i upptakten.
  Läs mer
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 19 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster