Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Dialog för ett lärande Väsby

Efter fyra arbetsgruppsmöten med fokus på medskapande togs konkreta förslag fram. Den 19 januari 2015 lämnades dessa över till kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman. Förbättringsförslagen har hanterats av styrgruppen för Ett lärande Väsby och en uppföljningsdialog ägde rum den 8 oktober.

Här hittar du en sammanställning och lärdomarPDF av pilotprojektet Skolan som mötesplats.

Här berättar delprojektledarna hur man hanterat förbättringsförslagen.

Här hittar du resultatet från Dialog för ett lärande VäsbyPDF.

Dialog med fokus på medskapande genomfördes: 
24 september, 23 oktober, 18 november och 11 december.

Till mötet var alla som ville diskutera idéer och lösningsförslag kring skolutvecklingen i Väsby välkomna; elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledare, förtroendevalda, tjänstemän och andra engagerade.

Följande områden har prioriterats:

• Resurser 
• Organisation och styrning
• Lärande och miljö för lärande
• Kompetens, förmåga och ansvar
• Stöd
• Tillit och förtroende

Ta del av de perspektiv som kom fram våren 2014!

Perspektiv i pdf-format: Perspektiv dialog för ett lärande VäsbyPDF

Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 30 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster