Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund till projektet - Ett Lärande Väsby

Under flera år har en intensiv debatt om skolan och skolresultaten pågått i Sverige. I den senaste PISA-undersökningen (2013) hamnade Sverige under genomsnittet för OECD inom samtliga områden. Sedan förra undersökningen, år 2009, har Sverige tappat placeringar internationellt och totalt sett har resultaten försämrats. PISA, Program for International Student Assessment är en mätning av OECD som studerar 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

I Upplands Väsby har skolresultaten under en lång tid varit sämre än förväntat utifrån kommunens sociala och ekonomiska struktur. För att bryta trenden har kommunstyrelsen beslutat att starta ett treårigt kommunövergripande kvalitetsutvecklingsprojekt, Ett Lärande Väsby, inom utbildningsområdet med målen att alla elever i Väsbys skolor når godkänt i alla ämnen och att lusten att lära finns från förskola till gymnasium. Målen ska uppnås genom allas delaktighet och bred samverkan. Under våren 2014 kommer olika aktiviteter påbörjas som ska stimulera och stödja en positiv skolutveckling.  

​Ett Lärande Väsbydagen 16 augusti

Välkommen till kick-off inför höstterminen 2017. Konferenserna riktar sig till förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Grundskolan och gymnasium, kl. 13.30 - 17.00 inkl registrering.
Program: kl. 14.00 - 16.30, konferensen avslutas med mingel och tilltugg.
Det händer fortsatt mycket på skolans område. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kommer till Väsby och pratar om vikten av en skola för alla. 

Förskolan kl. 17.30 - 21.00 inklusive registrering och mingel
Program: kl. 18.30 - 21.00

Förskolans undervisning är just nu i brännpunkten men vad innebär den egentligen? Hur kan vi möta de utmaningar som framtidens förskola står inför? Ann S. Pihlgren, PhD forskningsledare, Ignite Research Institute reflekterar och ger oss en temperaturmätare på utvecklings- och forskningsläget.

Vid båda tillfällen får du inspireras av artisten och författaren,Petter, som berättar om vägen från att knappt kunna skriva sitt namn till att ha skrivandet som yrke. Du kommer även få en sammanfattning av projektet Ett lärande Väsby.

Välkommen med din anmälan, senast 21 juni:

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Sidansvarig: Astrid Täfvander
Senast uppdaterad 07 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster