Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ung i Väsby

Varmt välkommen till påverkansforumet Ung i Väsby 15 februari till dig som går i åk. 6-9 i Väsby.

Anmälan är nu stängd. Du läsa mer om Ung i Väsby längre ner på denna sida eller genom länkarna till höger.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Mer om Ung i Väsby 2017

Ung i Väsby 2017 kommer att hållas den 15 februari i messingen. Ungdomar i årskurs 6-9 bjuds in för fjortonde året i rad att påverka sin hemkommun. Temat för dagen är miljö och hållbarhet och ungdomar uppmuntras att påverka kommunens miljöarbete och kommunen i stort.

Fyra fområden inom miljötemat kommer särskilt att diskuteras under forumet:
• Konsumtion och mat
• Avfall och återvinning
• Natur
• Samhällsplanering och trafik

Dagen kommer också innehålla en demokratiworkshop och en speed-dejting där du får chans att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner. hela programmet för förmiddagen hittar du här:
Program Ung i Väsby 2017PDF

Vad är Ung i Väsby?

Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för ungdomar mellan 12-15 år i Väsby. Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen. Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och att ge dem kunskap om hur de kan påverka i sin hemkommun. Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar.

​Årligt arrangemang med många deltagare 

År 2003 ägde det första Ung i Väsby rum och 27 ungdomar deltog. Vid 2016 års Ung i Väsby deltog över 150 elever. Metoden har nästan alla år varit ett öppet forum med skillnaden på senare år att frågorna samlas in i förväg och riktas mot ett särskilt tema. De senaste tre åren har även ett mindre Ung i Väsby hållits för särskolan i Väsby. Nedan och via länkarna till höger kan du läsa mer om Ung i Väsby genom åren.

Ung i Väsby 2016

2016 var temat för forumet TRYGGHET. Diskussionerna utmynnade i ett antal förslag om ökad trygghet. Förslagen spreds sen till kommunens skolor och fritidgårdar, andra berörda verksamheter i kommunen såsom fältverksamheten och ungdomsmottagningen, polis och intresserad allmänhet.

Det hölls även en röstning mellan förslagen. Fyra av förslagen om ökad trygghet fick flest röster och skickades till den nämnd som är ansvarig för förslaget. Det var följande förslag:

Grupp 1 – SJÄLVFÖRSVARSKURSER
Grupp 11 – UNGDOMSHUS
Grupp 15 – TRYGGARE STATIONSOMRÅDE
Grupp 19 – FADDERBYN

Ansvariga nämnder tog upp förslagen i maj 2016. Sen dess har det blivit extra fokus på trygghet vid stationsområdet och förslaget har tagits vidare till den framtida planering av stationsområdet inom projektet Väsby entré. En trygghetsvandring med ungdomar hölls i början av hösten 2016 utifrån de områden som ungdomarna under Ung i Väsby pekade ut som otrygga i kommunen.

Fritidsgårdarna i kommunen har fått önskemålet som kom från Ung i Väsby om att organisera välgörenhetsevenemang vid fritidsgården. Skolorna har också fått i uppdrag att diskutera förslaget om självförsvarskurser vidare med sina skolelever i årskurs 7- 9, för att på sätt komma fram till ett lämpligt sätt att genomföra kurser.

Här kan du läsa sammanställningen av samtliga förslagPDF från Ung i Väsby 2016

Ung i Väsby 2016

Ung i Väsby 2016

Upplägg mellan 2011-2016

Läs mer om Ung i Väsby de senaste åren i länkarna till höger.

Upplägg mellan 2003-2011

2004 och 2005 arrangerades Ung i Väsby i samband med demokrativeckan, fick genomslag 2005 med nästa 100 nästan hundra ungdomar. I början arrangerades forumet både för högstadie- och gymnasieelever, efter 2006 bestämdes det att Ung i Väsby skulle vara för elever mellan 12-15 år och evenemanget ordnades på vardag och skoltid.

2006 var politikerna, ungdomarna, skolfritidsledare, demokratikommittén och övriga som arbetat med Ung i Väsby överens om att forumet är en framgång och bör således fortsätta.

Resultat - konkret

Vad har då hänt efter Ung i Väsbys forum? Har ungdomarnas åsikter lett till någon förändring?

Vissa förbättringar har gjorts i kommunens skolor och 2008 fick ungdomarna i Väsby ett nattcafé. Nio medborgarförslag har lämnats in till till politiken, varav ett fått ett positivt svar. Resultatet av 2013 års forum blev en parkourbana som byggdes på Torget i juni 2013, fyra månader efter att förslaget togs fram under Ung i Väsby. Under 2014 års forum som handlade om kommunens översiktplan fick samhällsplanerarna in ett stort underlag om barn och ungas framtidsvision, vilket hjälpt kommunen planera en bättre stad för barn och unga. Efter 2016 års forum har trygghetsvandringar genomförts i områden som ungdomarna pekat ut som otrygga och vissa planer på att genomföra självförsvarskurser i några skolor finns.

http://www.youtube.com/watch?v=uqb8cdwM8VQ&feature=youtu.be
Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 03 februari 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster