Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hembygdsgård och lägergårdar

Hembygdsgården Upplands Väsby hembygdsgård ligger i Runby på Hagvägen 2. Hembygdsgården består av byggnader som ingått i ett av de tre hemman som förr bildade en byn Nedre Runby.

Filip Röde riddare
Kända ägare - säkrast belagd i medeltidshandlingarna är Filip Röde Finnvidsson av Runby. Han var riddare, riksråd och lagman under 1200-talets sista årtionden och släkt med flera av den tidiga medeltidens kungaätter. Hans son Petrus Filipsson blev ärkebiskop och är begravd i Mariakyrkan i Sigtuna. Mot slutet av 1300-talet försvinner de kända släkterna med anknytning till Runby ur historien kanske i samband med Digerdöden.

Från löneboställe för militärer till hembygdsgård
Hemmanet var under 1700-talet löneboställe för kaplan (militärpräst) och senare löneboställe för regementsmusiker, bl.a. den nordafrikanske pukslagaren Antoine (Anton) Zamore.

Sista arrendator 1965 och därefter hembygdsgård
Från 1830-talet brukades gården av arrendatorer. Den siste brukaren var Herbert Söderlund som flyttade från Runby 1965. Då hade Upplands Väsby kommun köpt gården av Domänverket, för att säkerställa mark för den kommande samhällsutbyggnaden. År 1965 upplät kommunen gårdens byggnader för hembygdsföreningens verksamhet, vilket medför att det mitt i tätortens moderna bebyggelse finns kvar en gårdsanläggning med anor ända från vikingatid.

Byn på hrauen
Gårdens namn omtalas på ett runristat block som ligger på de ursprungliga ägorna. Namnet kan tolkas som "Byn på hraunen" (hraun = blockrik höjd).

Gårdens byggnader
Av gårdens byggnader är den rödfärgade bostaden, norr om flaggstången, den något avkortade manbyggnaden från 1765. Den vitputsade byggnaden var i huvudsak färdig 1847 och har sedan dess varit huvudbyggnad. Den röda boden som flankerar gårdsplanen åt öster är från mitten av 1700-talet. Övriga ekonomihus har tillkommit mellan 1850-1920. Yngst är magasinet vid grinden.

Sidansvarig: Linda Holtz
Senast uppdaterad 09 september 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster