Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Entré Väsby

Upplands Väsby hälsar besökare välkomna!

I och med projekt "Entré Väsby" möts numera besökare av ett klot av granit, vilket är omgärdat av en skeppssättning i sten. Installation "Forntid föder framtid" är tänkt att binda samman kommunens historiska bakgrund med en framtid i ett globalt sammanhang.

Klotet symboliserar vår gemensamma planet - Jorden. I klotets övre del återfinns en relief i form av Upplands Väsby kommuns gränser. En matta av fetbladsväxter (sedum) är planterad i reliefen för att symbolisera ett levande Upplands Väsby.

Mälarvägen har en funktion av entrégata in till Upplands Väsby kommuns centrala delar. Till entrén räknas även vägsträckan från trafikplatsen Glädjen, till korsningen Husarvägen och Ekebovägen. En nyanlagd allé bestående av pelarek är planterad längs den södra sidan av Mälarvägen. Västerut övergår allén till en dubbelallé bestående av oxel och häggmispel.    

Gestaltningen är utförd av Upplands Väsby kommuns Stadsträdgårdsmästare Nils Odén (2005), som förutom "Forntid föder framtid" även har gestaltat installationen "Grön Eld" vid Entré Bredden på uppdrag av Vägverket (2005).

Bild på klot i nattbelysning vid Entré Väsby

I installationen ingår en belysning som gör klotet synligt även nattetid. Belysningen är monterad i fem mindre klot, monterade i en cirkel runt det stora klotet. Strålkastarna tänds och släcks med månens faser: vid varje nymåne till exempel, får vi en "ny jord" i Väsby.

Entré Väsby vid trafikplats Glädjen
Sidansvarig: Linda Holtz
Senast uppdaterad 07 april 2011
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster