Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturområden och naturreservat

Naturreservat

I Upplands Väsby finns två statliga naturreservat som är avsatta tack vare sina höga naturvärden och rekreationsvärden.

Vallensjö naturreservat

Består av ca 16 hektar gammal naturskog av främst gran. Tack vare riklig förekomst av död ved i form av lågor och torrträd finns bland annat flera arter av ovanliga vedsvampar. Man kan bland annat hitta signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka. För att komma till reservatet utgår man från anlagd parkeringsplats i Ekeby, ca 500 väster om reservatet. En rödmarkerad slinga finns som går genom reservatet. Man kan också ta sig kommunalt till Ekeby. Läs ordningsföreskrifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sättra Gårds naturreservat

Omfattar 157 hektar och är ett kulturlandskap runt Sättra gård vid Mälaren. Landskapet utgörs av typisk natur för regionen med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden. Små grusvägar för promenad och cykel ringlar fram.är rätt ställe för aktiviteter, här finns ridhus, badplats och en strandpromenad med iordningsställda grillplatser i eftermiddagssol. Fortsätter du Upplandsleden norrut kommer du snart till kommunens tystaste friluftsområde.


Sättra gård är ett stycke medeltidshistoria som omnämns första gången 1297. Sedan 1970 är Sättra ett kommunalt naturreservat avsatt för friluftsliv. Den omväxlande naturen avspeglar sig i fågellivets mångfald. Här finns både kattugglor och sparvugglor. Den senare trivs i de vida barrskogarna. Gulsparven har sitt revir i lövbrynen med slån, nyponbuskar, rönn och andra lövträd. I övergången mellan skog och åker får gulsparven en värdefull fristad. Läs ordningsföreskrifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturguiden

Här kan du enkelt hitta till andra pärlor i kommunen.  Det är 20 utflyktsmål med i guiden. Samtliga 20 är både praktiskt och allemansrättsligtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillgängliga.

Uflyktskarta

Här kan du hitta spännande uflyktmål i kommunens vackra natur
                                
1. Runsa fornborgöppnas i nytt fönster
2. Grimstahamnöppnas i nytt fönster
3. Sättraöppnas i nytt fönster
4. Roparuddenöppnas i nytt fönster
5. Kyrkstigen i Edöppnas i nytt fönster
6. Njursta holmeöppnas i nytt fönster
7. Bergaskogenöppnas i nytt fönster
8. Verka fornborgöppnas i nytt fönster
9. Barockparkenöppnas i nytt fönster
10. Löwenströmskaöppnas i nytt fönster
11. Hammarby kyrkaöppnas i nytt fönster
12. Skarphagenöppnas i nytt fönster
13. Nibbleöppnas i nytt fönster
14. Vikspåretöppnas i nytt fönster
15. Apoteksskogenöppnas i nytt fönster
16. Smedbyskogenöppnas i nytt fönster
17. Sandakärretöppnas i nytt fönster
18. Vallensjöskogenöppnas i nytt fönster
19. Brännskogenöppnas i nytt fönster
20. Törnskogenöppnas i nytt fönster

Mer information
Storstockholms Lokaltrafik SLlänk till annan webbplats - information om kommunikationer till utflyktsmålen i naturguiden.

Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 16 mars 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster