Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Enkätundersökning - en idrott fri från mobbning och kränkande behandling

Är du förälder med barn i åldern 7-20 år som är aktiv i någon av Upplands Väsby kommuns idrottsföreningar? Bidra då med dina erfarenheter!

Föreningslivet ska erbjuda glädje och gemenskap och vara en trygg miljö för såväl barn som vuxna. Upplands Väsby kommun gör nu en satsning för ett tryggt föreningsliv för alla.

Undersökningar som både Rädda Barnen och Friends har genomfört visar att mobbning, kränkningar och diskriminering förekommer inom idrotten. Rädda Barnen har sedan 2010 satt fokus på barn och ungas rätt till en idrott fri från mobbning, diskriminering och kränkande behandling. De har utvecklat ett stöd till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och kränkande behandling i sin verksamhet.

Upplands Väsby kommun har inlett ett samarbete med Rädda Barnen för att arbeta för ett tryggt föreningsliv, en idrott fri från mobbning, kränkningar och diskriminering. Första steget i arbetet är att undersöka hur läget ser ut i idrottsföreningarna i Upplands Väsby kommun.

Enkätundersökning

Kundvalskontoret har tagit fram en enkät som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 7-20 år som är aktiva i någon av kommunens idrottsföreningar. Syftet med enkäten är att få en bild av föräldrars erfarenhet av diskriminering och kränkningar av barn inom idrotten i Upplands Väsby kommun.

Enkäten finns här och går att svara på till och med söndag 4 maj. Enkätsvaren är helt anonyma.

Alla barn har rätt till en idrott fri från mobbning och diskriminering.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för det.

Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 03 april 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster