Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ung i Väsby 2014 blir en del i arbetet med kommunens nya översiktsplan

Planeringen inför demokratiforumet Ung i Väsby 2014 är i full gång. Nu är det bestämt att Ung i Väsby ska vara en del av den medborgardialog som kommunen ska göra i samband med den nya översiktsplanen. Planen beskriver i stora drag hur man vill att kommunen ska utvecklas, bland annat när det gäller skolor, kultur, fritid, boende, arbetsplatser och miljö.
Under våren 2013 antog kommunfullmäktige en ny vision — Vision 2040 —  som visar åt vilket håll Väsby ska utvecklas i framtiden. Visionen ska användas som ett underlag för den nya översiktsplanen. I arbetet kring planen ska kommunen utföra ett antal dialoger för att få ett gediget underlag från medborgarna. En av målgrupperna är ungdomar och därför tar man tillfället i akt att använda sig av det etablerade demokratiforumet Ung i Väsby.

- Att involvera Ung i Väsby i projektet om en ny översiktsplan skapar en möjlighet för ungdomarna att kunna påverka utvecklingen av Väsby samtidigt som kommunen får ett gyllene tillfälle att lyssna på unga Väsbybor som kommer att bo i Väsby om 20-30 år, säger Linnéa Askling, projektledare för kommunens översiktsplanesarbete.

På Ung i Väsby 2013 fick ungdomarna ta fram försslag på hur de ville att Torget vid Väsby centrum skulle utvecklas.

Clara Eriksson är en av de ungdomar som var med i projektgruppen för Ung i Väsby förra året och är även med i år.
 -Det var jätteroligt att vara med i projektgruppen och bestämma hur Ung i Väsbys innehåll ska se ut, därför vill jag vara med i år igen, säger hon. Det känns som en bra sak att vara med och bestämma om Väsby i framtiden, det är ju ändå vi som ska bo här, säger hon.

Förra veckan fick gruppen besök av Elin Nilsson, kommunpolitiker från Sundsvall, som ska hjälpa till att forma upplägget för Ung i Väsby 2014. Eftersom hon redan som 13-åring började engagera sig i politiken, har hon nu som 21-åring massor med erfarenhet av hur man kan påverka.
-Jag vill visa för ungdomarna att det inte bara är gubbar i svarta kostymer som bestämmer. Ungdomarna ska kunna känna att de också  kan vara med och påverka saker i sin vardag, det gäller bara att bli uppmuntrad och få veta hur man gör, säger Elin Nilsson.

Ung i Väsbys projektgrupp samlad tillsammans med kommunpolitikern Elin Nilsson från Sundsvall som ska bidra med erfarenhet och ideér till forumet.

Projektledaren för Ung i Väsby, Linda Nordberg menar att det är viktigt att man försöker forma Ung i Väsby utifrån vad ungdomarna själva tycker.
-Det  känns jättebra att Elin Nilsson kan vara med och bidra med sin erfarenhet och kunskap vad gäller ungdomars möjlighet att påverka. Från sin hemkommun Sundsvall kan Elin också bidra med inspiration kring hur man överlag kan jobba med ungdomar och demokrati, säger Linda Nordberg.

Ung i Väsby 2014 äger rum i Messingen 12 februari 2014 klockan 09-12.00

För mer information:
Läs mer om Ung i Väsby härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 18 november 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster