Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kulturstipendier  2016-2017

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, teater, foto, dans, konsthantverk  samt inom bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård. Dessa delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer som är eller varit bosatta i Upplands Väsby eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier är 50 000 kr/år totalt. Kulturstipendierna för 2016 och 2017 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kr.  

Beslut om kulturstipendiater fattas av kultur- och fritidsnämnden i december 2016. Stipendiaterna meddelas direkt efter beslutet. Övriga sökande meddelas inte.

Det finns två olika stipendier:

Arbets/projektstipendium kan sökas för pågående eller planerat arbete inom ovan nämnda områden.

Meritstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Ansökan:

Ansökan för stipendium 2016-2017, görs i september 2016. De digitala ansökningsformulären kommer att finnas tillgängliga från juni 2016.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 02 februari 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster