Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kulturstipendier 2018/2019

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier har till ändamål att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, teater, foto, dans, konsthantverk  samt inom bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård. Dessa delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer som är eller varit bosatta i Upplands Väsby eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier är 50 000 kr/år totalt. Kulturstipendierna för 2018 och 2019 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kr.  

Beslut om kulturstipendiater fattas av kultur- och fritidsnämnden i december 2018. Stipendiaterna meddelas direkt efter beslutet. Övriga sökande meddelas inte.

Det finns två olika stipendier:

Arbets/projektstipendium kan sökas för pågående eller planerat arbete inom ovan nämnda områden.

Meritstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Ansökan:

Ansökan för stipendium 2018/2019, görs i september 2018. De digitala ansökningsformulären kommer att finnas tillgängliga från juni 2018.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 20 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster