Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hyresregler för idrottslokaler

I alla idrottslokaler som ägs av Upplands Väsby kommun gäller följande:

 
Nycklar / passerkort kvitteras ut på Väsby Direkt, Dragonvägen 86.

Öppettider:
Måndag-onsdag  kl.08.00-16.45
Torsdag   kl.08.00-17.45 (juli kl.08.00-17.00)
Fredag   kl.08.00-15.00
 
Hyresgästen ansvarar för lokalen vid hyrestillfället, bl.a. för att inga obehöriga vistas i lokalen. Vid skada eller fel på fastigheten är hyresgästen skyldig att göra Felanmälan på kommunens hemsida.

Alla lokaler skall avsynas innan och efter nyttjande så att eventuella fel skall uppmärksammas, anmälas och åtgärdas. Detta innefattar även biytor som omklädningsrum, duschar, korridorer m.m. Kontrollera att lokalen är tom och att alla dörrar, fönster och nödutgångar är låsta innan ni lämnar lokalen.
 
Omklädningsrum disponeras 30 minuter före och 15 minuter efter bokad tid. Redskapen skall återställas efter träning. Vissa redskap är fastlåsta.

Rök och alkoholförbud gäller i samtliga lokaler och enligt tobakslagen är rökning på skolgård förbjudet dygnet runt och året runt. Hyresgästen ansvarar för att de personer som besöker lokalen följer denna lag.
 
Ej undanplockad sarg debiteras med 500:-, övrig utrustning med 300,-. Försenad nyckel debiteras med 250,-, borttappad nyckel med 500,-.

Hyresgästen är skyldig att vid behov grovstäda lokalen efter användning (plocka skräp samt sopa golv). Om lokalen lämnas i ett sådant skicka att extern grovstädning måste beställas, kommer brukaren att bli debiterad 300:-.  Ytterskor får ej användas i lokalerna
 
Vid problem vid inpassage kan fastighetsjouren kontaktas på 08 590 97477. Observera att detta är förenat med eget ansvar, att man agerat korrekt och har rätt behörighet till lokalen, i annat fall debiteras bokaren för utryckningen.
 
AVBOKNINGAR ska meddelas lokalbokningen (lokalbokning@upplandsvasby.se) senast 10 dagar före hyrestillfället - för arrangemang och långtidsbokningar gäller 3 veckor.  I annat fall debiteras full hyreskostnad.
 
Lokalhyran debiteras löpande i efterhand.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 27 februari 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster