Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Brandsäkerhet

Du som leder verksamheten i Upplands Väsby kommuns idrottslokaler är skyldig att känna till hur du ska agera i händelse av brand.

Ledaren ska informera personer i lokalen om var utrymningsvägarna är, hur utrymning ska gå till samt var återsamlingsplats finns. Nödutgångar får under inga omständigheter blockeras. I lokalerna finns anslag som visar hur utrymning ska ske, och var återsamlingsplats efter utrymning, är belägen. Ansvarig ledare skall alltid kontakta brandkår (112) vid brand, samt möta upp brandkåren vid entrén.

Sidansvarig: Hanna Björklund
Senast uppdaterad 17 oktober 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster