Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturvårdsskötsel i Prästgårdsmarken

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra naturvårdsskötsel i området från september 2017 till november 2017. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I det rödmarkerade området kommer kommunen genom huggning och röjning att öppna upp för att ge mer ljus och plats åt träd och buskar för att de biologiska och sociala värdena knutna till skogsområdet ska bevaras och utvecklas.

Död ved ger levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas stående och liggandes på marken för att öka inslaget av död ved i skogen. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa "naturvardivasby" på Instagram.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 23 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster