Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Biologiska torg och skötselavtal

Upplands Väsby kommun ser gärna att du som kommuninvånare engagerar dig i naturvården på Upplands Väsby kommuns mark i din närmiljö.

Detta kan göras antingen genom att teckna ett avtal om ”biologiskt torg” eller ett skötselavtal med Upplands Väsby kommun.

Ett biologiskt torg är ett omfattande skötselavtal som ger dig som invånare möjlighet till att vårda och utveckla kommunens mark i din närmiljö tillsammans med grannar och kommunen.

De övergripande målen med biologiska torg är:

  • Öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande och ansvarstagande över sin närmiljö
  • Öka antalet arter av växter och djur (den biologiska mångfalden) i området
  • Förbättra möjligheterna för barn och vuxna att upptäcka sin närmiljö
  • Om möjligt bevara/återskapa intressanta rester av det gamla kulturlandskapet

Skötselavtal upprättas för att ge dig rätt till mindre omfattande skötsel på kommunens mark i din närmiljö. Exempelvis beskärning av buskar, häckar och gräsklippning.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau
Senast uppdaterad 08 april 2016

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster