Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bin

Förändrad markanvändning i landskapet har medfört att många naturtyper som är viktiga livsmiljöer för pollinerande insekter har försvunnit.  Antalet pollinerande insekter så som bin, humlor, fjärilar och blomflugor minskar därför, vilket har en avgörande betydelse för skörden av jordbruksgrödor, bär och frukter.

Foto: Scanpix

I grödor som raps, rybs eller åkerbönor kan pollinerande insekter öka skörden mellan 5-25 procent.

Pollinerande insekter ger inte bara ekosystemtjänster så som att höja skörden de är också nyckelorganismer för den biologiska mångfalden.

Upplands Väsby kommun har därför ett samarbete med Vallentuna Väsby biodlareförening. Genom detta samarbete har biodlareföreningen tillstånd att ställa upp bikupor på kommunens mark runt om i kommunen.

Bina måste nämligen besöka cirka 3-4 miljoner blommor för att få ihop nektar till ett halvt kilo honung.

Detta ökar skördarna och den biologiska mångfalden i landskapet!

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 08 april 2016

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster