Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förstudier

Tidigt i ett planarbete görs ibland en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett fortsatt arbete. Förstudierna kan variera i omfattning och detaljeringsgrad.
Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 02 juli 2015
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster