Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Våld i nära relation

Känner du dig hotad eller har du blivit utsatt för våld av din partner eller f.d. partner? Har du blivit för arg i din relation till ditt barn eller partner? Det finns hjälp att få.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill." (Per Isdal, 2008)


Kontakt

Oavsett om du är våldsutsatt, våldsutövare eller är ett barn som har bevittnat våld kan du vända dig till familjefridsteamet i Upplands Väsby kommun. Hit kan du vända dig för att få råd kring din situation (du får vara anonym) eller om du är i behov av hjälp/stöd. Även du som anhörig kan vända dig hit.
Telefon: 08-590 977 74

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via Väsby Direkt.
Telefon: 08-590 970 00.

Vid övergripande frågor om våld i nära relation kan man kontakta Upplands Väsbys familjefridssamordnare.
Telefon: 08-590 977 73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid behov av akut stöd och hjälp under kvällar och helger kan man vända sig till socialjouren på följande telefonnummer och tider:
Telefon: 08-44 44 503 eller 08-44 44 504
Öppettider:
måndag - torsdag kl. 17.00 - 02.00
fredag kl. 15.00 - 02.00
lördag - söndag kl. 16.00 - 02.00

Övriga tider:
Kontakta social beredskap via Norrortspolisen.
Telefon: 114 14

Vid akuta nödsitutaioner där det föreligger fara för liv ring 112

Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 05 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster