Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Stöd till familjen

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga förhållanden och leva i goda miljöer. Föräldrar kan ibland vara i behov av olika insatser utifrån sin livssituation. Då är det  socialtjänstens uppgift att hjälpa till.

Föräldrar skall ha möjlighet att  få stöd att utvecklas i sitt föräldraskap,och kunna få råd och stöd angående sin relation.
Kommunens Individ-och familjeomsorg har ett antal olika verksamheter som kan ge stöd till föräldrar.

Öppna förebyggande verksamheter, hit kan du vända  dig utan ansökan:

Biståndsbedömda insatser - hjälp som du måste ansöka om:

Vissa insatser måste prövas individuellt efter särskild ansökan, till exempel följande:

  • Familjehem
  • Familjebehandling
  • Kontaktfamilj/kontaktperson
Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 12 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster