Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Stödgrupper/Enskilda samtal

I kommunen finns stödgruppsverksamhet för olika grupper av barn och föräldrar.

Vi erbjuder också enskilda samtal för barn/ungdomar som lever med  våld i familjen - Trappansamtal. För de yngre barnen, som växer upp i familjer med beroende och eller psykisk ohälsa erbjuder vi enskilda samtal - Föra barnen på tal.

Fem grupper

  • Gruppverksamhet för barn 7-12 år i familjer med missbruk/beroende av alkohol/narkotika/läkemedel.
  • Gruppverksamhet för unga 13-18 år i familjer med missbruk/beroende av alkohol/narkotika läkemedel. Verksamheten kommer under vt 13 att bedrivas i Sollentuna.                  
  • Gruppverksamhet för barn och föräldrar i familjer med föräldrar med psykisk ohälsa .Ålder 7 -12 år.
  • Skilda världar, gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar. Verksamheten bedrivs av Familjerättsbyrån. Ålder 7 -12 år.
  • Gruppverksamhet för barn och föräldrar som har bevittnat våld. Ålder 7-18 år.
  • Trappansamtal - enskilda samtal för barn och ungdomar som lever med våld i familjen. Ålder 4 - 20 år.

Syfte


Det gemensamma syftet för grupperna är att stödja barnen till en positiv utveckling genom att:
  • Ge kunskap om hur förälderns problem ger konsekvenser och påverkar hela familjen
  • Barnen får träffa andra i samma situation och kan dela erfarenheter
  • Barnen får en medvetenhet om sina egna behov
  • Stärka självkänslan

Ytterligare syfte gruppverksamhet


Att hjälpa barn och föräldrar att kommunicera kring den psykiska ohälsan.
Detta är ett samverkansprojekt med Sigtuna kommun och psykiatri nordväst.
Läs mer om upplägg och innehåll i länkarna till höger.
Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 03 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster