Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fältarbetarna Upplands Väsby

Fältarbetarna i Upplands Väsby kommun arbetar för att tidigt kunna upptäcka och förebygga att ungdomar far illa. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet. Arbetet sker kontinuerligt och ur ett långsiktigt perspektiv för att förbättra ungas situation i Upplands Väsby.

Fältarbetarna arbetar för att stödja ungdomar i åldern 12-20 år i Upplands Väsby och deras föräldrar. Tre personer är anställda inom enheten Barn och ungdom —  förebyggande och behandling i Upplands Väsby kommun.
 

Trygghet och goda uppväxtvillkor
Upplands Väsbys fältarbetare verkar för att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och destruktivt beteende bland ungdomar i kommunen. I det uppdraget ingår bland annat att arbeta brottsförebyggande genom att ge ungdomarna bättre alternativ. I arbetet är kontakten med vårdnadshavare en väldigt viktig del. Fältarbetarna verkar för trygghet och goda uppväxtvillkor för alla ungdomar i Upplands Väsby.
 
Fältarbetarnas arbetstider är omväxlande dag- och kvällstid och de rör sig ofta i miljöer där ungdomar vistas, t ex. på skolor, fritidsgårdar och i utemiljöer.

I det förebyggande arbetet ingår att arbeta med uppsökande verksamhet enligt socialtjänstlagen. Genom att arbeta uppsökande ges en möjlighet att se vilka generella behov som finns för att förbättra ungdomars situation i kommunen.

 
Stöd utifrån behovsbilden
Fältarbetarna kartlägger enskilda och grupperingar som väcker oro. De möter även de ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt och arbetar då specifikt med att ge dem stöd utifrån den aktuella behovsbilden. Målgruppen är ungdomarna själva, men stort arbete sker även genom kontakt med vårdnadshavare.

Fältarbetarna samarbetar med skola, fritidspersonal, polis, interna samarbetspartners inom socialtjänst, nattvandrare och andra viktiga aktörer.

 
Gruppverksamheter och riktade aktiviteter
Fältarbetarna verkar bland annat genom att hålla olika gruppverksamheter med ungdomar, såväl riktade som generella. Detta genomförs ofta i samarbete med skolor, beroende på vilken typ av gruppverksamhet det är. Fältarbetarna gör även riktade aktiviteter med ungdomar utifrån att det behovet finns.
 

Samtal vid tidig upptäckt
Fält får vissa uppdrag från socialtjänsten, däribland att hålla i samtal med ungdom och vårdnadshavare då anmälan om brott inkommit.

Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 04 september 2015

Kontaktinformation

Fältarbetarna
08-590 972 25 eller 073-910 42 25
faltare@upplandsvasby.se

Jaber Abubaker 08-590 971 20
jaber.abubaker@upplandsvasby.se

Anders Karlsson 08-590 974 30
anders.karlsson@upplandsvasby.se

Minna Hammar 08-590 977 22
minna.hammar@upplandsvasby.se

Gilla oss på Facebook!
Vår Facebook-sida heter
"Fältarna Upplands Väsby"länk till annan webbplats

Följ oss på Instagram:
Vasbyfaltaren194

Nyhetsbrev

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF NYHETSBREV hösten2013.pdf
NYHETSBREV sommaren2014
PDF NYHETSBREV vinter2013.pdf
PDF NYHETSBREV våren2014.pdf

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster