Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Familjerättsbyrån

Familjerättsbyrån handlägger frågor som gäller bland annat faderskap och föräldraskap, på domstols uppdrag utredningar kring barn med avseende på vårdnad, boende och umgänge samt adoptionsutredningar.

Familjerättsbyrån erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans men som vill kunna samarbeta bättre om barnen. På familjerättsbyrån kan du också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Familjerättsbyrån sätter barnen i centrum. Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Via vår telefonrådgivning kan du få kortare informations- och rådgivningssamtal.
Telefonnummer till oss är 08-590 970 00. Du kan vara anonym.

Öppettider för telefonrådgivning:
Måndag-fredag 9.00 - 11.00

Du kan också skicka e-post till familjerättsbyrån

Om du inte kan komma eller behöver ändra din bokade tid så är det viktigt att du kontaktar familjerättsbyrån i god tid - senast dagen innan.

Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk kan familjerättsbyrån hjälpa dig med detta. Du kan inte använda en familjemedlem, vän eller släkting som tolk.

Sidansvarig: Tommy Åsbacka
Senast uppdaterad 25 september 2017

Kontaktinformation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster