Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Barn som far illa

Är du orolig för att ett barn kan fara illa? Det bör du alltid anmäla till socialtjänsten. Som allmänhet har du rätt att vara anonym.
Om du  är osäker på om du ska göra en anmälan kan du alltid kontakta mottagningen och be om råd utan att uppge barnets namn. Mottagningen tar även emot anmälan.

Akut
Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polisen, socialkontoret eller socialjouren. Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Här hittar du telefonnummer för akuta situationer. Läs mer här

För dig som arbetar med barn
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn eller som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man tror att barn kan fara illa. Man måste inte veta att ett barn far illa utan det räcker med misstanke. Anmälningsplikten gäller oavsett om verksamheten är i offentlig eller privat regi. Det här gäller förskola, skola, hälso-och sjukvård, fritidspersonal, tandvård, kriminalvård men även andra verksamheter där man får kännedom om eller misstänker fara för barn situation.

Vad händer när du har gjort en anmälan?
När en anmälan kommer in till socialtjänstens mottagning görs en bedömning av barnets behov av stöd och skydd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att berätta om de uppgifter som socialtjänsten har fått. Efter samtal med familjen görs en första bedömning av om situationen är allvarlig och om en utredning behöver inledas.

Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 18 oktober 2013

Telefonnummer mottagningen

Tel:08-590 970 70
Telefontid mottagningen

Dag

Tid

Måndag 9-12
Tisdag 9-12
Onsdag 13-16
Torsdag 9-12
Fredag 9-12

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster