Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Socialbidrag, försörjningsstöd

Detta ska du göra innan du söker försörjningsstöd

  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. 
  • Om du har egna pengar på banken eller aktier och fonder så måste du i första hand använda dessa till din försörjning. Har du även andra tillgångar, som exempelvis villa, båt eller bil så måste du sälja dessa.
  • Du måste söka alla bidrag du har möjlighet att få exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning eller underhållsstöd.
  • Du kan kontakta Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få mer information om hur du söker bidragen ovan.
  • Du måste också undersöka du har rätt till arbetslöshetskassa eller Alfa-kassa.
  • Du ska visa att du är aktivt arbetssökande genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Upplands Väsby. Detta ska du vara redan innan du ansöker om ekonomiskt bistånd (minst en månad).
  • Du måste även på egen hand söka arbete, och redovisa till Socialtjänsten att du gjort detta.
  • Om du betalar avgift för exempelvis barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.

Du som studerar eller har eget företag har endast i undantagsfall rätt till försörjningsstöd.

Hur du söker försörjningsstöd

I första hand kontaktar du Väsby Direkt 08-590 970 00. Då får du berätta om din situation. Vill du efter samtalet ansöka om försörjningsstöd så skickar Väsby Direkt ut en ansökningsblankett till dig.

När du lämnat in din ansökan till Väsby Direkt så kommer du att bokas in på en tid hos en socialsekreterare inom 2-3 veckor. Du får ett beslut inom fem arbetsdagar efter besöket, förutsatt att din ansökan varit komplett.

Försörjningsstöd prövas månadsvis. Då biståndet ska vara tillfälligt prövas din rätt till bistånd mot vad du gjort själv för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.
Rätten till försörjningsstöd regleras genom Socialtjänstlagen 4 kapitlet.


Hur mycket kan du få i försörjningsstöd?

Det finns en särskild norm (riksnorm) som ligger till grund för beräkningen av kostnader för livsmedel, kläder, förbrukningsvaror med mera. Normbeloppet är olika stora för barnfamiljer, par eller ensamstående. Mer information om riksnormen kan du hitta på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där kan du även göra en preliminär beräkning. Observera att denna är preliminär. Biståndet minskar med dina inkomster, t.ex . lön, pension, sjukpenning, barnbidrag och spelvinster.
 
Du kan även ansöka om försörjningsstöd för utgifter utöver riksnormen. Så som boendekostnad (grundhyra), hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring (bas) samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. De utgifter du ansöker om ska styrkas med handlingar där kostnaden framgår. Du kan även ansöka om bistånd för medicin (som ingår i egenavgift) samt för sjukvårdskostnader.

För mer information hur du ansöker kontakta Väsby Direkt på tel 08-590 970 00.

Miljöinspektion
Sidansvarig: Niklas Utterström
Senast uppdaterad 08 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster