Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 
Bron över ån vid järnvägen

Behandling

Till beroendeenheten kan du vända dig för behandling i öppenvård eller på behandlingshem. Det kan gälla beroende/missbruk av alkohol, narkotika eller tabletter.

Behandling hos oss är behovsprövad och en utredning hos beroendeenheten ligger till grund för beslut. För att ansöka om behandling behöver du kontakta oss för vidare hjälp.


Öppenvårdsbehandling i Upplands Väsby kommun


Fenix 12-stegsbehandling i grupp

Fenix är en strukturerad öppenvårdsbehandling för vuxna med alkohol och/eller narkotikaberoende. 12-stegsbehandling/Minnesotamodellen fokuserar på beroendet som en primär sjukdom. Behandlingen ger insikter, kunskaper och verktyg om hur du kan lära dig leva utan att behöva använda sinnesförändrande substanser. Behandlingen sker i grupp, vilket gör att du kan identifiera dig med andra människor med liknande problem. Gruppterapi varvas med pedagogiska inslag i form av föreläsningar, filmer samt individuella uppgifter. Behandlingen pågår måndag till fredag i tolv veckor. Efter dessa tolv veckor följer eftervård under sex månader. Eftervården sker kvällstid en gång i veckan. Behandlingen kräver ett aktivt deltagande och kombineras med möten i fristående självhjälpsgrupper som Anonyma alkoholister, Anonyma Narkomaner med flera. Detta för att få stöd att hitta ett nytt nätverk och nya vänner efter att behandlingen avslutas.


KBT i grupp

KBT-behandlingen är en strukturerad öppenvårdsbehandling för dig med alkohol och/eller narkotikaberoende. Behandlingens syfte är att ge dig möjlighet att hitta andra sätt att hantera tillvaron än genom att använda alkohol och droger. I KBT arbetar vi med tanke-känsla-handling. Våra tankar och känslor påverkar varandra. Det resulterar i att vi handlar/agerar på ett visst sätt. När våra handlingar inte är fungerande och ger negativa konsekvenser i våra liv behöver vi ändra på dessa. Gruppbehandlingen ger dig möjlighet att identifiera dig med andra människor med liknande problem. Behandlingen är uppdelad i temaveckor (trigger-drogtankar, ambivalens, relationer osv). I behandlingen ingår även en känsloskola där vi arbetar med grundkänslor så som sorg, glädje, ilska och nyfikenhet. I behandlingen ingår föreläsningar och skriftliga uppgifter. Behandlingen pågår under tolv veckor, fem dagar i veckan. Efter dessa tolv veckor följer eftervård under sex månader. Eftervården sker kvällstid en gång i veckan.


Individuell behandling

Förutom gruppbehandling, finns det på Beroendeenheten möjlighet att beviljas individuell behandling, om utredningen visar att detta är mer lämpligt. Vanligtvis träffar man en terapeut enskilt en gång i veckan, men såväl tätare som glesare kontakt kan förekomma. Behandlingen kan exempelvis innehålla: kunskap om vad ett alkohol/drogberoende är och hur detta kan ha påverkat just dig samt att förstå vilken funktion alkohol/droger har i ditt liv. Behandlingens syfte är att ge dig möjlighet att hitta andra sätt att hantera tillvaron än genom att använda alkohol eller droger.

Behandlingen baserar sig på kognitiv beteende terapi (KBT), vilket är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att hantera tankar, känslor och handlingsmönster. Genom KBT kan man lära sig metoder för att bland annat minska/hantera den ångest som ofta triggar ett missbruk.

Vi erbjuder även stöd för att bibehålla uppnådd nykterhet och drogfrihet samt motverka återfall. Behandlingen anpassas utifrån dina behov.


Haschavvänjningsprogrammet- HAP

Haschavvänjningsprogrammet vänder sig till personer som använder cannabis och vill sluta använda drogen. Programmet är utformat efter de specifika problem som uppstår vid långvarigt bruk av cannabis.


Sidansvarig: Birgitte Rost
Senast uppdaterad 30 mars 2017

Telefon

08-590 970 15
Telefontider

Dagar

Tider

Kvällstid

Måndag 10.00-11.30 16.00-18.00
Tisdag 10.00-11.30 -
Onsdag - -
Torsdag 10.00-11.30 -
Fredag 10.00-11.30 -
Lördag - -
Söndag - -

Besöksadress

Besöksadress:
Industrivägen 22 B, 1 trappa

Öppettider
Måndag - fredag 09.00 - 16.00
Kvällsöppet måndag 16.00 - 18.00

Karta till Industrivägen:  länk till annan webbplats

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster