Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Självbetjäning

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter grupperat på olika områden. 

Saknar du någon e-tjänst eller blankett, hör gärna av dig till Väsby Direkt.

 

E-tjänst

Blankett

Kommun och politik

   
Felanmälan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Felanmälan kommunens fastigheter E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Medborgarförslag E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Synpunkt Väsby E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
     

Utbildning och barnomsorg

   
Barnomsorg, e-tjänst för alla ärenden E-tjänst  
Barnomsorg av särskilda skäl, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Barnomsorg på obekväm arbetstid, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Betygsblankett för vuxenutbildning, beställning   Blankett länk till annan webbplats
Elevresor, ansök om ekonomiskt stöd E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett länk till annan webbplats
Drift av förskola, fritidshem och skola, anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Gymnasieintagningen E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Inackorderingstillägg, ansökan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Ledighetsansökan   Blankett länk till annan webbplats
Modersmålsundervisning, ansökan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Modersmålsundervisning, uppsägning   Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Musikskolan, anmälan grundkurs E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Musikskolan, byte av ämneskurs E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Musikskolan, uppsägning av plats E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Skola, förskola, anmälan om drift   Blankettlänk till annan webbplats
Skolskjuts för grundskoleelever, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Tilläggsbidrag för barn/elev i behov av särskilt stöd, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Val av skola E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Vårdnadsbidrag, ansökan   BlankettPDF
     

Omsorg stöd och hjälp

   
Avtal angående vårdnad, boende, umgänge, ansökan E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Bistånd enligt socialtjänstlagen, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Biståndsansökan, förenklad   BlankettPDF
Biståndsansökan, förenklad, anvisningar till ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Bostadsanpassningsbidrag, ansökan   Blankett länk till annan webbplats
Bostadsanpassningsbidrag, beslut om   Blankett länk till annan webbplats
Bostadsanpassningsbidrag, fullmakt, bilaga till ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift, ej pensionär   BlankettPDF
Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift, pensionär   BlankettPDF
LSS, anmälan om återtagen begäran   Blankettlänk till annan webbplats
LSS, begäran av särskilda insatser   BlankettPDF
LSS, ansökan om insatser enligt 9 §   Blankettlänk till annan webbplats
LSS, fullmakt   Blankettlänk till annan webbplats
Riksfärdtjänst, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Samarbetssamtal, ansökan E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
     

Uppleva och göra

   
Biblioteket på nätet E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Förening, nyregistrering E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Föreningsbidrag, ansökan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Föreningsregister, sök i E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Kulturstipendium 2016-2017, ansökan E-tjänst  
Kulturstipendium 2016-2017, förslag till stipendiat E-tjänst  
Lokalansökan, stående tider E-tjänstöppnas i nytt fönster  
Lokalansökan, för tillfälligt arrangemang E-tjänstöppnas i nytt fönster  
Lokalbokningen E-tjänstöppnas i nytt fönster  
Tillstånd för tillfällig försäljning/hyra av torgplats, ansökan   Blankett länk till annan webbplats
     

Bygga bo och miljö

   
Ej bygglovpliktig åtgärd, (gäller även installation eldstad) anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Eldstad/rökkanal i befintlig byggnad, anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Bostäder, klagomål E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Brandfarlig vara   Blankett länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov för skylt/ljusanordning, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Bygglov, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Cistern installation för brandfarlig vätska, anmälan   BlankettPDF
Cistern installation/avinstallation, anmälan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Dagvattenanläggning, anmälan   BlankettPDF
Inrättande av avloppsanordning, anmälan   Blankett länk till annan webbplats
Fettavskiljare, uppgifter om   BlankettPDF
Förhandsbesked, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Gemensam behållare för brännbart hushållsavfall, anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Grannintyg rörande byggnad/åtgärd   Blankettlänk till annan webbplats
Kompostering av organiskt hushållsavfall, anmälan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Kontrollansvarig, anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Köldmedieanläggning, anmälan/ändring   Blankettlänk till annan webbplats
Lägenhetsregister, flerbostadshus   Blankettlänk till annan webbplats
Lägenhetsregister, småhus   BlankettPDF
Matavfall gemensam behållare, anmälan   Blankettlänk till annan webbplats
Matavfall separat insamling, anmälan E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Matförgiftning, anmälan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Nybyggnadskarta, beställning E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett PDF
Ormhållning, ansökan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Radonmätning, beställning för privatpersoner E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Rivningslov   Blankettlänk till annan webbplats
Slamavskiljare, checklista för täthetskontroll   BlankettPDF
Slutbesked/slutbevis, begäran om   Blankettlänk till annan webbplats
Sophämtning, ansökan om ändrat sophämtningsintervall   Blankettlänk till annan webbplats
Strandskydd, ansökan   Blankett länk till annan webbplats
Vatten och avlopp, ansökan om ägarbyte E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Vatten och avlopp, ansökan kommunal anslutning E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Vatten och avlopp, avläsning av vattenmätare E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Värmepump, anmälan   Blankett länk till annan webbplats
     

Samhällsutveckling trafik och teknik

   
Förorenade områden, anmälan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BlankettPDF
Planbesked, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
P-tillstånd, rörelsehindrad   Blankettlänk till annan webbplats
     

Näringsliv och arbete

   
Autogiro, anmälan   BlankettPDF
Folköl, anmälan av försäljning   BlankettPDF
Hygienisk verksamhet, anmälan. (Gäller akupunktur, fotvård, solarium, piercing, tatuering, skönhetsoperationer/injektion.) E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Jobb och skola E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Livsmedelsanläggning, anmälan om ändring eller upphörande E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Livsmedelsanläggning, ansökan godkännande   Blankettlänk till annan webbplats
Livsmedelsanläggning, registrering E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankett länk till annan webbplats
Livsmedelsanläggning, underlag riskklassificiering   Blankettlänk till annan webbplats
Lotteri, ansökan (enligt 15 och 16 § lotterilagen)   Blankett länk till annan webbplats
Lotteri, registrering och ansökan (enl 17 § lotterilagen)   Blankett länk till annan webbplats
Lotteri, sammanställning   Blankett länk till annan webbplats
Lotteriredovisning   Blankett länk till annan webbplats
Miljöfarlig verksamhet, anmälan   Blankett länk till annan webbplats
Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Serveringsansvarig personal, anmälan   BlankettPDF
Serveringstillstånd, komplettering av handlingar   Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, meritförtecking   Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, permanent, ansökan E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, tillfälligt, ansökan E-tjänst länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Blankettlänk till annan webbplats
Serveringstillstånd, tillståndsbevis   Blankettlänk till annan webbplats
Tobaksvaror, anmälan försäljning   Blankettlänk till annan webbplats
Trafikanordningsplan (TA_plan) vid tillfällig avstängning, Ansökan   Blankettlänk till annan webbplats
Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 16 januari 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster