Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Företagsklimatet i topp i Väsby

Företagen i de flesta av landets 290 kommunerna upplever att företagsklimatet har blivit sämre, visar årets ranking av företagsklimatet som genomförts av Svenskt Näringsliv. Väsby ligger dock fortfarande i topp med plats tretton i landet och plats sex bland länets 26 kommuner. Totalt sett backade vi fyra placeringar från 9:e plats i förra årets mätning till 13:e plats i årets ranking.
- För att vi ska kunna utveckla Väsby behöver vi kroka arm med företagen så att fler företag väljer att etablera sig i Väsby. Företagsklimatet är en måttstock på hur pass attraktiva vi är som kommun. Därför är det viktigt för oss att hamna i topp, säger Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun.
Utvärderingen av resultatet i Väsby har skett under våren för att fånga upp inom vilka områden företagen tycker att kommunen bör förbättra sig.
-Vi ser denna undersökning som en viktig temperaturmätare på vad företagen tycker. Den ger oss tillsammans med andra undersökningar ett bra underlag för att veta inom vilka områden vi behöver förbättra oss, menar Björn Eklundh, kommundirektör, Upplands Väsby kommun.

Några av de åtgärder som redan har vidtagits eller kommer att genomföras är:

  • Införandet av en väg in till kommunen via Väsby Direkt för både invånare och företag
  • Arrangera fler företagsbesök från kommunens tjänstemän och politiker för att fånga upp vad företagen tycker kan bli bättre.
  • Arrangera fler dialogmöten kring viktiga frågor för företagen.
  • Genomföra utbildningen "Förenkla helt enkelt" bland handläggare i kommunen som har kontakt med företagen.
  • Regelbundet ge ut nyhetsbladet "Företagsplats Väsby" till alla företag i Väsby för att informera om det som händer och sker i Väsby som berör företagen.
  • Utveckla dialogen i samhällsbyggargruppen kring uppkomna plan- och byggfrågor.

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat? 
Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det finns dessutom ett samband mellan kommunernas rankingplaceringar och tillväxten i jobb, befolkning och skatteintäkter har Svenskt Näringsliv kommit fram till.
Mer information om undersökningen finner du på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se  länk till annan webbplats

Sidansvarig: Anders Wink
Senast uppdaterad 24 april 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster