Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Satsning på trygghet i Messingen

Huset Messingen

Messingen är en naturlig träffpunkt för många ungdomar och kommunen vill nu satsa på att göra det till en ännu mer attraktiv plats. Messingens ytor ska därför fyllas med fler aktiviteter för ungdomar på ungdomarnas egna villkor.

Satsningen för att öka tryggheten i och kring Messingen beslutade Kultur- och fritidsnämnden om tisdags.

Eftersom detta kommer vara en mötesplats som ska ta hänsyn till ungdomarnas egna behov och önskemål kommer det ske flera olika former av dialoger under våren. Tillexempel kommer en referensgrupp bestående av gymnasieungdomar tillsammans med tjänstemän från Kultur-och fritidskontoret arbeta fram vilken typ av ungdomsverksamhet som ska bedrivas i huset framöver. Messingen ska vara ett hus för alla, där redan befintliga hyresgäster, framtida besökare och ungdomar ska trivas och tillmötesgås utifrån sina önskemål och villkor.

Syftet med trygghetssatsningen är att förvandla Messingen till en positiv samlingsplats för ungdomar och att det i sin tur gör Messingen till en plats som känns attraktiv även för övriga besökare och personal som rör sig i huset.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 14 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster