Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Upplands Väsby kommun vill bli en Fairtrade city

Upplands Väsby kommun ska ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade City. Diplomeringen ges till kommuner som arbetar för rättvis handel och etisk konsumtion. Det är ett arbete som görs tillsammans med olika aktörer i samhället, förutom inom den offentliga verksamheten, kan även företag, frivilligorganisationer och andra delta. 

Varför vill Upplands Väsby kommun bli en diplomerad Fairtrade City?

Fairtrade är ett konkret sätt att göra skillnad i vardagen. Genom att välja Fairtrade vill Upplands Väsby kommun stötta schysta arbetsvillkor och främja lokal utveckling. I sin roll som opinionsbildare och som en stor konsument har kommunen tillfälle att påverka, och genom att välja Fairtrade kan världen bli lite bättre. Väsby vill vara en kommun i framkant som arbetar med värderingar som många i de yngre generationerna ser som självklara.

Rättvis handel och etisk konsumtion

Hur kan föreningar och företag bidra till att Väsby blir en Fairtrade City?

En förening eller ett företag kan bidra genom att köpa in Fairtrade-märkta produkter när det går att göra det. Det kan ske i produktionen av egna varor, som att tillverka kläder med Fairtrade-märkt bomull, eller vid inköp av färdiga produkter som Fairtrade-märkta bollar och liknande.

Skulle du vilja veta mer?

Vid frågor eller om det finns intresse av att arbeta tillsammans med kommunen i detta kan du kontakta Maria Lindeberg, projektledare för Fairtrade City i Upplands Väsby kommun, på telefon 08-590 973 76 eller e-postadress maria.lindeberg@upplandsvasby.se.

Vad är Fairtrade City?

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Syftet med diplomeringen är att öka medvetenheten om och efterfrågan av produkter som producerats med respekt för mänskliga rättigheter. En kommun som vill bli diplomerad får själv ansöka om det. I samband med detta ska kommunen visa att de uppfyller diplomeringens kriterier.

Dessa är kriterierna:

  • Kommunens ansvar: Utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning inom den offentliga konsumtionen, och kunna öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal.
  • Styrgruppen: En lokal styrgrupp med representanter från närsamhället ska leda arbetet.  Detta innebär inte bara representanter från näringsliv, handeln, och olika frivillorganisationer, utan även politiker och tjänstemän inom kommunen. 
  • Utbud: För lokal samverkan och ökad konsumtion ska en kartläggning av näringsidkare som säljer Fairtrade-märkta produkter ske. Samarbete ska etableras med både lokala handlare och serveringsställen.
  • Fairtrade på jobbet: Företag som fikar Fairtrade-märkt socker, kaffe och te kan registrera sin verksamhet på Fairtrades webbplats. I ansökan ska styrgruppen redovisa hur de ska jobba för att få fler arbetsplatser att registrera sig.
  • Informationsarbete: Minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel ska anordnas och ansvaras för av styrgruppen. Styrgruppen ska även redogöra för hur de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.


Vilka varor köper du?

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende certifiering för produkter som uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna för en hållbart ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Det handlar exempelvis om krav på långsiktiga handelsavtal och jämställdhet för arbetarna, och förbud mot skadliga bekämpningsmedel vid produktionen.

Genom att arbeta för att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft, vill Fairtrade skapa förändring och utveckling.

Fairtrade-certifierade odlare får en tryggare försörjning eftersom de får tillgång till en större marknad och därmed möjlighet till ökad försäljning.

När råvaran säljs får odlarna en Fairtrade-premie. Den investeras exempelvis i utbildning, hälsovård, infrastruktur, produktförbättringar, omställning till ekologisk produktion, eller andra verksamheter som gynnar lokalsamhället.

För vidare läsning:

På Fairtrades webblänk till annan webbplats kan du lära dig mer om vad Fairtrade innebär.

Läs mer om Fairtrade Citylänk till annan webbplats.

Läs mer om ansökan till Fairtrade Citylänk till annan webbplats.


Sidansvarig: Åsa Berglund
Senast uppdaterad 26 oktober 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster