Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Parker och grönområden

Mål

Målet med vår verksamhet är att:
1. skapa attraktiva utemiljöer för rekreation och upplevelser av skilda slag.
2.bevara och utveckla Upplands Väsbys unika kulturarv.
3. skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i kommunen.

Samverkan

Genom samverkansprojekt med kommuninvånare skapas delaktighet och förståelse för närmiljön.

"Biologiska Torg"
Projektet Biologiska torg syftar till att:

  • Öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande och ansvarstagande över sin närmiljö
  • Öka antalet arter av växter och djur (den biologiska mångfalden) i området
  • Förbättra möjligheterna för barn och vuxna att upptäcka sin närmiljö
  • Om möjligt bevara/återskapa intressanta rester av det gamla kulturlandskapet
Sidansvarig: Nils Odén
Senast uppdaterad 22 april 2015
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster