Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Livsmedel

Inom livsmedelsområdet är det Livsmedelsverket som har den övergripande centrala kontrollen. I Upplands Väsby kommun är det miljökontoret som sköter den lokala kontrollen.

Trygghet för konsumenten

Målet med kontrollen är att konsumenterna ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.  Kontrollen innebär dels att lokalerna ska vara lämpliga dels att livsmedelshanteringen ska ske utan hygieniska risker.
Kontrollen omfattar bland annat granskning av verksamheternas egenkontroll, inspektioner, revisioner av livsmedelsverksamheter och livsmedelsprovtagning.

Inspektioner av olika livsmedelsverksamheterna görs regelbundet. Som livsmedelsverksamhet räknas restaurang, butik, industri, gatukök, konditori, café, torghandel av livsmedel eller liknande. Miljökontoret utreder också anmälningar om  misstänkta matförgiftningar.

En ny-, om- eller tillbyggnad av livsmedelsanläggning samt ändring i verksamheten ska anmälas till miljökontoret. En livsmedelsverksamhet får inte tas i bruk förrän den blivit godkänd eller registrerad.  

Har du frågor? Kontakta miljökontoret via Väsby Direkt på
tel 590 970 00.

Sidansvarig: Ghazi Alhindawi
Senast uppdaterad 11 januari 2016

Information om den nya livsmedelslagstiftningen

Information om den nya livsmedelslagstiftningen hittar du hos
Livsmedelsverket  Där kan du också hämta information om
de nya reglernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster