Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kemikalier

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler är du som privatperson eller företagare skyldig att byta ut en miljöfarlig produkt mot en mindre farlig produkt när det är möjligt.

För att minimera riskerna ska alltid särskilda försiktighetsåtgärder vidtas vid hantering och förvaring av kemikalier. Farliga kemikalier ska ha märkning på förpackningen med information om riskerna med produkterna och hur de kan hanteras på ett säkert sätt.

Förvaring av kemikalier

Flytande kemikalier ska alltid förvaras invallade. En godkänd invallning ska rymma det största kärlets volym plus 10 procent av den maximala volymen kemikalier som kan finnas i invallningen samtidigt.

Som ett alternativ kan kemikalier förvaras i ett rum utan golvavlopp med en så hög tröskel att rummet kan fungera som invallning. Kravet på invallning baseras på att inga kemikalier ska kunna nå avloppsnätet ifall ett kärl går sönder eller välter.
 

Säkerhetsdatablad

Till alla kemikalier ska det finnas ett informationsblad, dessa får du av säljaren. Informationen innehåller fakta om kemikaliens egenskaper och hur det påverkar människor och miljö vid till exempel en olycka.

Regler om kemikalier

Mycket av kemikaliehanteringen regleras i dagsläget gemensamt inom EU genom Reach. Reach är EUs gemensamma kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach antogs 2007 och genomförs stegvis, för att gälla fullt ut 2018.

För att kemikalier ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att riskerna för skador på människors hälsa och på miljön minimeras finns många detaljerade regler. Regler och information om förvaring,  hantering och import med mera av kemikalier finns att läsa på Kemikalieinspektionens samt EU-upplysningens hemsida.

Sidansvarig: Emma Lagasio
Senast uppdaterad 23 juni 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster