Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Mättjänster och stomnät

Kart- och GIS-enheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service.

Exempel på olika uppdrag:

  • Utstakning av nya hus i samband med bygglov
  • Kontrollmätning av hus och andra anläggningar
  • Påvisning av försvunna tomtgränsmarkeringar
  • Inmätningsuppdrag av olika slag
  • Mätning för projekteringsunderlag
  • Koordinatberäkningar, koordinattransformationer

Stomnät och koordinatsystem

I Upplands Väsby kommun gäller följande koordinatsystem:

Plansystem: SWEREF99 zon 18:00
Höjdsystem: RH2000

Upplands Väsbys plana stomnät realiseras av SWEPOS fasta referensstationer. I kommunen finns ca. 250 punkter av hög kvalité som är bestämda direkt i SWEREF99. Utöver dessa finns ca. 2000 markerade punkter som transformerats med restfelsmodell till SWEREF99.

Upplands Väsbys höjdstomnät realiseras av de markerade punkterna i rikets höjdsystem RH2000. Vi har tio höjdfixpunkter som direkt ingår i rikets höjdsystem, inom kommunens gränser. Utöver dessa punkter finns ca. 100 höjdfixar som omräknats och utjämnats gemensamt med kommunerna i Stockholm län. Övriga höjder har transformerats med med ett skift till RH2000.

Stomnätspunkterna finns lagrade i kartdatabasen och kan redovisas på en karta om så önskas. Det finns också äldre punktskisser för många av punkterna.

Äldre referenssystem:
Fram till den 20 februari 2009 gällde referenssystemet ST74 i planet. För att transformera lägesinformation från ST74 till SWEREF99 ska det transformationssamband med tillhörande restfelsmodell som gäller för merparten av Stockholmstrakten användas. Följande samband gäller och kan användas fritt: Transformationsfiler med tillhörande restfelsmodell och inversZIP

Fram till den 4 februari 2013 gällde i Upplands Väsby referenssystemet RH00 i höjd. För att transformera höjdinformation från RH00 till RH2000 adderas 0,556 meter. Observera att andra kommuner har andra skift eller andra metoder för omräkning. Det är mycket viktigt att ha koll på vilket höjdsystem man jobbar i. Läs vidare om bytet i det här informationsbladet.PDF

För information & beställning:
Telefon:08-590 970 00
E-post:Kartverk@Upplandsvasby.se

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster