Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grundläggande kartverk, geodata

All hantering av kartor sker idag digitalt och kartdata lagras i databaser.
Upplands Väsby kommuns digitalt lagrade kartverk är kommuntäckande och den redovisar detaljerat och med hög lägesnoggrannhet grundläggande förhållanden på marken.
Kartverket kallas även geodata, primärkarta eller baskarta och bygger på flygbilder, mätningar och beräkningar.
Kartverket förvaltas och àjourhålls av Kart- och GIS-enheten på kontoret för samhällsbyggnad.
 
Kartverket innehåller bland annat
-      Fastighetsgränser (tomtgränser) och fastighetsbeteckningar
-      Gator med namn och adresser, gång- och cykelvägar
-      Byggnader, staket, belysningsstolpar, mm
-      Nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken
 
Användning
Kartverket används främst för detaljerad planering och projektering samt som underlag till andra kartprodukter som exempelvis nybyggnadskartor, förrättningskartor/tomtkartor och för ledningsdokumentation.
Kartverket utgör också grundstommen i kommunens Geografiska informationssystem, GIS.

Köpa utsnitt från kartverket
Utsnitt från kartverket kan köpas hos kart- och GIS-enheten.
 
Copyright
Upplands Väsby kommun har upphovsrätt till kartverket. Inköpt kartdata får ej nyttjas i kommersiellt syfte eller överlåtas till tredje part utan medgivande från Upplands Väsby kommun.
 
Information och beställning
Telefon. 08-590 970 00
E-post: kartverk@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster