Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Solkarta

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan över din kommun så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.
Som användare kan du ange area för installerad takyta för att avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas beräknad minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre. Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

En del byggnader kan sakna information om solinstrålning. Dessa har antingen byggts efter att laserskanningen utförts eller så har lutning och solexponering av taket inte kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.

Har du frågor om solenergi? På www.energiradgivningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bland annat faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller, goda exempel och nyttiga länkar.

Sidansvarig: Per Lagheim
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster