Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Östra Frestaby

Söder om Ekebyvägen och öster om Älvhagsvägen byggs och kommer det att byggas fristående bostadshus, radhus och mindre flerbostadshus. Totalt kommer det bli ca 200 bostäder. ”Trädgårdsstad” är nyckelordet för området, vilket bland annat innebär småskalig bebyggelse och plats för parkområden och torg.

Utbyggnad av den kommunala infrastrukturen (gata, park, vatten och avlopp, belysning samt övriga ledningar) sker huvudsakligen i två etapper och bedrivs som en totalentreprenad av Skanska. Ettappindelningen anger var de huvudsakliga arbetena sker. Den första etappen inkluderar området norr om Poolcirkeln (se nedan) och etapp två är delen söder om Poolcirkeln. Enligt nuvarande tidplan kommer arbetena färdigställas under senhösten.

Poolcirkeln
Mitt i området finns en större cirkel – Poolcirkeln, Frestas knutpunkt och hjärta.  Detta är en park med tillhörande lekplats som man kommer att kunna promenera igenom. Den nordvästra delen kommer att fungera som en fördröjningsyta för dagvatten och det befintliga dikesstråket kommer att vara synligt genom parken.

Torget
Ungefär 60 m sydväst om polcirkeln kommer ett körbart torg att byggas med diverse parkutrustning, belysning och träd.

Vattenparken
I direkt anslutning till torget ligger den så kallade Vattenparken. Precis som för poolcirkeln har vi en större yta för fördröjning av dagvatten.  Det kommer även att finnas ett mindre utegym och en konstgräsplan för 7-mannalag.

Byggherrar
Utbyggnaden av bostäder pågår och enligt tidplanen som finns i dagsläget kommer byggnation att fortgå till och med 2017. Byggherrar är Skanska, BoKlok, Åke Sundsvalls Byggnads och Byggnadsfirman Viktor Hanson. Hittills har inflyttning skett i två av BoKloks kvarter.

Skanska uppför också ett vård- och omsorgsboende åt Attendo i Frestaby. Boendet kommer bestå av 54 lägenheter med gemensamma ytor så som kök, vardagsrum och aktivitetsrum. Projektet byggstartades  i maj 2016 och förväntas stå klart i januari 2018.

För mer information om vad som händer just nu på området för respektive byggherre, följ länkarna till höger:

Om du har frågor kring byggnationen av Östra Frestaby är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00 eller e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Östra Frestaby bild
Sidansvarig: Sara Agduhr Eronen
Senast uppdaterad 21 juni 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster