Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Inför sommaren

Sommarprojekt

Att söka bygglov inför sommaren


När våren och sommaren är i antågande, i takt med att vi går mot ljusare tider märker vi på bygglovsavdelningen att antalet bygglovsansökningar ökar, antalet är som störst under april - augusti.

Går du i byggtankar och har tänkt bygga under sommarledigheten är det en god idé att söka bygglov i god tid. Till exempel krävs bygglov om du ska bygga en inglasad altan, ett garage eller ett plank.

Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera från 4 – 10 veckor beroende på vad och var du tänkt bygga. Enlig plan- och bygglagen har du rätt att få ett beslut inom 10 veckor fr.o.m. att ansökan är komplett, men kan under vissa omständigheter förlängas med 10 veckor till.

Tips på saker du kan göra för att öka möjligheterna till en snabb handläggning:

 • Lägg tid på ansökan, se till att den är komplett och undertecknad.
 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om du känner dig osäker, ta hjälp av en fackman t ex arkitekt eller byggnadsingenjör.
 • Finns det en detaljplan där du vill bygga, underlättas handläggningen om dina byggidéer stämmer med planen.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du här.öppnas i nytt fönster


Vanligt förekommande frågor under sommaren 


Behöver jag bygglov för att

 • lägga om/byta tak?
 • ändra fasadmaterial eller fasadkulör?
 • andra ändringar som tex. byta fönster, uppföra takkupa m.m.?

Ja, alla ändringar som väsentligt påverkar fasadens utseende kräver bygglov.

Behöver jag bygglov för:

 • staket, plank eller mur?

Både ja och nej.

Staket

Plank som har en maxhöjd på 110cm med en genomsläpplighet på minst 50% definieras som staket och är bygglovsbefriad. 

Plank 

Avskärmning som enligt plan- och byggförordningen alltid kräver bygglov oavsett material.

Mur som är högre än 0,5 meter kräver bygglov.

I vissa fall kan det krävas bygglov för dessa byggnadsverk oavsett höjd eller material som t.ex. vid placering i närhet till tomtgräns.

Undantag från bygglovsplikten för plank vid altan finns för en- och tvåbostadshus:

I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 

Andra vanliga sommarrelaterade åtgärder:

Installera solceller:

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Men om du sätter cellerna på en ställning krävs lov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Anlägga en pool:

Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du däremot ändrar marken runt poolen mer än en halvmeter eller om poolen helt eller delvis sticker upp ur marken mer än en halvmeter kan det krävas lov. Tänk också på att plank, altaner, poolhus och murade utegrillar kräver bygglov som vanligt. Även skyddstak över pooler kan vara bygglovspliktiga.

Du som bygger en pool ska också tänka igenom hur du tänker göra av med vattnet när du tömmer poolen.

Tänk på att drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn 1-6 år. Nu finns ett informationsmaterial som ger råd om hur pooler och dammar kan barnsäkras. I materialet ges också en beskrivning av vilka regler som gäller och ägarens ansvar utifrån dessa. Materialet hittar du här.länk till annan webbplats

Sätta upp en skyllt eller vepa:

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för skyltning inom detaljplanelagt område. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam, stor reklam på markiser, banderoller, vepor med mera.


Se upp för oseriösa hantverkare


Oseriösa hantverkare i kommunen som söker tillfälliga arbeten i kommunerna runt om Stockholm har återigen dykt upp i Upplands Väsby och närliggande kommuner.

Hantverkarna brukar knacka dörr och erbjuda tjänster som renovering, trädgårdsskötsel, asfaltsläggning och stenarbeten. Men ofta försvinner de med pengarna innan uppdraget är slutfört. Ett bra sätt att göra det mindre attraktivt för dem att etablera sig här, är att inte köpa deras tjänster.

Polisen ger råd

Polisen tipsar om att man bör kontrollera de företag som erbjuder dessa tjänster mot Skatteverket och Bolagsverket.

Polisen ger även följande råd:

 • Betala aldrig i förskott 
 • Begär referenser 
 • Begär id-handlingar 
 • Upprätta juridiskt hållbara kontrakt

Ditt tips är värdefullt Tipsa Polisen, telefon 114 14 och Väsby direkt på telefonnummer 08-590 970 00 eller mejla på vasbydirekt@upplandsvasby.se om du ser något misstänkt eller blir kontaktad av oseriösa hantverkare


Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 19 oktober 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster