Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked...

kan sägas vara förstadium till bygglovsansökan. Det kan till exempel vara bra att veta om du kan räkna med att få bygglov på en viss tomtplats som du funderar på att köpa och som ligger utanför detaljplanerat område.

Vid en ansökan om förhandsbesked gör byggnadsnämnden lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa bland annat avloppsfrågan. Vår översiktsplan är vägledande i bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.

Syftet med ett förhandsbesked är att den sökande ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs ner på till exempel ritningar.

Lämnar byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked, gäller beslutet under två år och kan inte förlängas. Söker du bygglov under den här tiden, är byggnadsnämnden bunden vid sitt positiva beslut vad gäller lokaliseringen.
Naturligtvis prövas byggnadens eller byggnadernas utformning i vanlig ordning innan bygglov kan ges.

När ska du söka ett förhandsbesked?

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. 

När ska du inte söka förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Vad ska din ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • En situationsplan, oftast i form av en enkel nybyggnadskarta med förslaget inritat.
  • En översiktlig vatten- och avloppsutredning. Markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn. 
  • En enkel beskrivning av projektet och hur tomten ska användas i form av husplacering, eventuell djurhållning och tillfartsväg. Gärna skisser på byggnaden.
  • Fotografier av befintligt markområde.

Vad kostar ett förhandsbesked?

Alla förhandsbesked, positiv som negativ, debiteras enligt gällande taxa.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Våra kunniga kollegor på Väsby Direkt kan besvara de flesta bygglovrelaterade frågor. Du når Väsby Direkt på tel: 08-590 970 00.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 14 december 2016

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster