Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för att kunna äga, köpa och sälja mark med tillhörande byggnader. Ägaren av en fastighet kan tillåta andra att använda fastighetens mark genom att teckna olika avtal för arrenden, servitut och andra rättigheter med dem som vill använda hans mark. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning.

Genom en lantmäteriförrättning kan befintliga fastigheters gränser ändras eller en stor fastighet kan styckas till flera nya mindre fastigheter.
Avtal för arrenden, servitut och andra rättigheter upprättas oftast också i lantmäteriförrättningar.

Ansökan om lantmäteriförrättning i Upplands Väsby kommun görs till:

Lantmäteriet i Stockholms län
Box 47700
117 94 STOCKHOLM
Telefon växel: 0771-63 63 63

Blanketter för ansökan och mer information om fastigheter och lantmäteriförrättningar finns på lantmäteriets hemsidor som nås via länken till höger.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 07 mars 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster