Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avgifter och taxa

Vår rådgivning är kostnadsfri.

Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Byggnadsnämndens taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som har fastställts av kommunfullmäktige. 
Till höger finns en länk till hur taxan beräknas.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Taxa för utförande av sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor hittar du till höger.
Vill du veta mer? klicka här.öppnas i nytt fönster

Avgifter

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Vår rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet är skattefinansierad.

Fakturor

Du blir betalningsskyldig oavsett vilket beslutet blir, dock tas ingen avgift ut om du själv tar tillbaka din ansökan eller om din ansökan avvisas p.g.a. ofullständiga handlingar. Då beslutet är fattat faktureras du. Har du frågor kring en specifik faktura så hittar du information om kontaktperson på fakturan. Annars kan du vända dig till Väsby Direktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgifter

Om du byggt utan bygglov eller startbesked måste du alltid betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand. Tänk på att det alltid är bäst att fråga först.

Prisbasbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till gällande prisbasbelopp. Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt prisbasbelopp fastställs med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Vad kostar det?

Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov eller en anmälan. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan och prisbasbeloppet styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar. Det är därför inte möjligt ha en exakt prislista.

Exemplen nedan är ungefärliga och ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov eller en anmälan kan komma att kosta. Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Avgift för obligatorisk kungörelse i Post- och inrikes tidningar och expediering tillkommer. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Mer information om taxan och beräkningsunderlag för de olika exemplen hittar du härlänk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

På Väsby Direkt kan du få hjälp med de allra flesta bygglovrelaterade frågor. Du når dem på tel: 08-590 970 00 eller via denna länk.länk till annan webbplats

Till bygglovexemplen nedan tillkommer avgift för obligatorisk kungörelse i Post-och inrikes tidningar och expediering.

Avgiften är för närvarande från 1373kr och varierar beroende på antal sakägare som beslutet behöver underrättas till.


 • Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m²:

  44,8 x 8 (24 + 28) x 1,4 = 26091,52 kr_________(mPBB x OF x (HF1 + HF2) X N)

 • Nybyggnad av garage/carport < 50 m²:

  44,8 x 2 x (17 + 13) x 1,4 = 3763,2kr_________(mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N)   

 • Tillbyggnad av en- och två bostadshus ≤ 15 m² (BTA)

  44,8 x 3 x (14 + 10) x 1,4 =  4515,84kr_________(mPBB x OF X (HF1 + HF2) x N)                                                                                                                                    

 • Inglasning av balkong 1-2 st.

  44,8 x 140 x 1,4 = 8780,8 kr__________________________(mPBB x HF x N)                                                                                                                                           

 • Inglasning av uteplats/ uterum

  44,8 x 65 x 1,4 = 4076,8 kr____________________________(mPBB x HF x N)                                                                                                                                               

 • Mindre fasadändring, en- och tvåbostadshus

  44,8 x 2 x (11 + 10) x 1,4 = 2634,24 kr________(mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N)                                                                                                                                    

 • Mur eller plank vid en- och tvåbostadshus

  44,8 x 3 x (10 +13) x 1,4 = 4327,68kr_________(mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N)                                                                                                                                              

 • Eldstad/st.

  44,8 x 25 x 1,4 = 1568 kr_____________________________(mPBB x HF2 x N)                                                                                                                                           

 • Komplementbostadshus ≤ 25 m² (BYA)

  44,8 x 208* x 1,4 = 13045,76kr*_____________________(mPBB x HF2* x N)                                                                                                                                                                                                          

 • Komplementbyggnad ≤ 25 m² (BYA)

  44,8 x 128* 1,4 = 8028,16 kr*__________________________(mPBB x HF2 x N)                                                                                                                                  

 • Tillbyggnad, utan våtutrymme och/ eller väsentlig ändring av ventilation ≤ 15 m² (BTA)

  44,8 x 128* x 1,4 = 8028,16 kr*_________________________(mPBB x HF2 x N)                                                                                                                                  

 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus 0-49 m² (BTA)

  44,8 x 150* x 1,4 = 9408 kr*___________________________(mPBB x HF2 x N)                                                                                                                                  

 • *

  *  Om åtgärden inte kräver tekniskt samråd.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 19 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster