Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Att vårda sin tomt

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.
Byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.


Har du frågor eller funderingar?

På Väsby Direkt kan du få hjälp med de allra flesta bygglovrelaterade frågor. Du når dem på tel: 08-590 970 00 eller via denna länk.länk till annan webbplats

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 14 december 2016

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster