Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Buller

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten.

Utomhusbuller i Upplands Väsby kommer från väg-, tåg, och flygtrafik, men även ljud från fläktinstallationer höjer bakgrundsnivån. Miljöstörande verksamhet som tillfälligt avger buller finns i form av motocrossbana och skjutbana.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Det finns sedan tio år en översiktlig kartläggning över vägtrafikbullret i kommunen. Bullersituationen påverkas vid förändrad trafikmängd. Genom återkommande trafikmätningar kan även förändringar i bullersituationen följas upp. Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har kartlagt och redovisat bullersituationen utmed landets större vägar och järnvägssträckor. I Upplands Väsby beskrivs bullersituationen utmed E4 och järnvägen.

Verksamhet som ger upphov till buller är miljöfarlig verksamhet. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet för de flesta miljöfarliga verksamheter i kommunen.

Nationella riktvärden finns för buller från trafik på väg och järnväg. Bullerpåverkan från Arlandalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regleras i beslut om miljötillstånd för verksamheten. Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har i olika allmänna råd givit riktvärden för buller från olika typer av verksamheter. I kommunplanen anges målsättningen för kommunens arbete med buller från trafik.

Sidansvarig: Anna Von Axelson
Senast uppdaterad 13 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster