Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett lägenhetsregister. Kommunen ajourhåller registret och samlar in uppgifter från dem som bygger i Upplands Väsby kommun.

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Centrala Väsby
Fastighetsägaren ansvarar för uppgiftsinlämning till lägenhetsregistret och är skyldig att senast en månad efter färdigställande lämna in uppgifter om nya lägenheter och ändringar i sitt befintliga lägenhetsbestånd till kommunen.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är inflyttade eller är klara för inflyttning, detta gäller även för enbostadshus/småhus
 
Rapportera förändringar
Uppgifterna lämnas på blanketterna nedan. Det finns en för flerbostadshus och en för småhus.
Information hur blanketten ska fyllas i finns på blanketten.
 
Lägenhetsnummer behöver endast fastighetsägare till flerbostadshus ange. Detta görs efter en bestämd ordning. Detaljerad information om hur det ska göras finns på blanketten.
Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler som man vet senare kan komma att byggas om till bostäder.
 
Blanketten skrivs ut, undertecknas och skickas in till:
Upplands Väsby kommun
Kontoret för samhällsbyggnad
194 80 Upplands Väsby
 
Om lägenheter försvinner, på grund av rivning, ändrad användning eller sammanslagning, ska det också rapporteras. Skicka då en förteckning över de lägenhetsnummer som ska avföras till kommunen. Se adress ovan.

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 14 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster