Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Sortering och återvinning

Sopsortering är viktigt. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas så att det minskar belastningen på miljön.

En del avfall innehåller giftiga ämnen som måste sorteras ut och tas om hand separat eftersom de ger allvarliga skador på växter, djur och människor om de kommer ut i naturen.

Annat avfall sorteras ut för att utnyttja resurserna bättre. Till exempel kan utsorterat matavfall bli biogas och biogödsel. Materialet i förpackningar kan användas till att göra nya förpackningar.

På de här sidorna kan du läsa om hur du ska sortera olika slags avfall, till exempel hushållsavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall inklusive elavfall.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 12 april 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster