Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Abonnemang och avgifter för sophämtning

De vanligaste abonnemangen för enbostadshus

 • 1 190-literskärl för hushållssopor + 140-literskärl för matavfall, hämtning av båda varannan vecka 1820 kr/år

 • 1 190-literskärl för hushållssopor + 140-literskärl för matavfall, hämtning hushållssopor varannan vecka, matavfall varje vecka 2535 kr/år
 • 1 190-literskärl för hushållssopor + 1 140-literskärl för matavfall, hämtning av hushållssoporna var fjärde vecka, matavfall varannan vecka 1430 kr/år
 • 1 190-literskärl för hushållssopor + 1 140-literskärl för matavfall, hämtning av båda varje vecka 3255 kr/år

Avgifter:

Kostnaden för sophämtningen är uppdelad i två delar: grundavgiften och hämtnings- och behandlingsavgiften. Du som bor i enbostadshus faktureras kvartalsvis. Om du bor i flerbostadshus ingår oftast sophämtningen i hyran/bostadsrättsavgiften.

Grundavgiften

I grundavgiften ingår följande tjänster:

Enbostadshus:

 • Tillgång till alla återvinningscentraler inklusive den mobila återvinningscentralen i SÖRABs kommuner 
 • Insamling av elavfall och farligt avfall i Röda boxen
 • Soptunnor för hushållssopor och matavfall
 • Påsar och påshållare för matavfall

(Bor du i grupphusområde/samfällighet som har gemensam sophämtning betalar ni samma grundavgift som flerfamiljshus.)

Flerfamiljshus:

 • Tillgång till alla återvinningscentraler inklusive den mobila återvinningscentralen i SÖRABs kommuner
 • Tillgång till insamling av elavfall och farligt avfall (om fastighetsägaren väljer att ha det)
 • Kärl för hushållssopor och matavfall
 • Påsar och påshållare för matavfall

Verksamheter:

 • Kärl för hushållssopor
 • Kärl och säckar för matavfall

Hämtnings- och behandlingsavgiften = avgiften för "sophämtningen"

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnaden för hämtningen och behandlingen av hushållssopor och matavfall. Hur mycket du betalar beror på vilken typ av soptunna du har och hur ofta den töms. Du väljer själv om du vill ha dina sopor hämtade varje, varannan eller var fjärde vecka. I Avfallstaxa 2017 eller Sophämtning i Väsby kan du läsa mer om priserna på de olika avgifterna. Båda broschyrerna finns att hämta i högerspalten under Relaterad information.

Rabatt för matavfallsinsamling

I Upplands Väsby vill vi gynna de som tar lite extra ansvar för miljön, och därför är matavfallsinsamlingen rabatterad. Rabatten är avdragen på priserna ovan.

Från och med 1 januari 2017 är rabatten för enbostadshus 710 kronor/år och för flerbostadshus är den 500 kronor lägenhet/år.

Tilläggsavgifter och abonnemang

Tilläggsavgifter är avgifter som inte alla abonnenter är i behov av, t ex gångvägstillägg och hämtning av trädgårdsavfall. Det finns också olika typer av tilläggsabonnemang för exempelvis slam och latrin och hämtning av grovavfall. I Avfallstaxa 2017 eller Sophämtning i Väsby kan du läsa mer om priserna på de olika avgifterna och abonnemangen.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 19 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster