Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avgifter och abonnemang för sophämtning

Sophämtningen är uppdelad i en grundavgift och i en hämtnings- och behandlingsavgift. Du som bor i enbostadshus faktureras kvartalsvis. Om du bor i flerbostadshus ingår oftast sophämtningen i hyran/bostadsrättsavgiften. 

Grundavgiften


Grundavgiften täcker kostnader för planering, utveckling, information samt kostnader för tjänster som abonnenterna kan använda utan särskild avgift. Följande tjänster ingår i din grundavgift:

  • Enfamiljshus: Tillgång till alla återvinningscentraler i SÖRABs kommuner inklusive den mobila återvinningscentralen, insamling och behandling av elavfall och farligt avfall via röda boxen, kärl för hushållsavfall och matavfall samt påsar och påshållare för matavfall. (Bor du i grupphusområde/samfällighet som har gemensam sophämtning betalar ni samma grundavgift som flerfamiljshus.)

            1035 kronor inkl. moms/år.

  • Flerfamiljshus (hushåll/år): Tillgång till alla återvinningscentraler i SÖRABs kommuner inklusive den mobila återvinningscentralen, tillgång till insamling och behandling av elavfall och farligt avfall (om fastighetsägaren väljer att ha det), kärl för hushållsavfall och matavfall samt påsar och påshållare för matavfallsinsamling. Bor du i grupphusområde/samfällighet som har gemensam sophämtning betalar ni samma grundavgift som flerfamiljshus.

            890 kronor inkl. moms per lägenhet/år.

  • Fritidshus: Tillgång till alla återvinningscentraler i SÖRABs kommuner inklusive den mobila återvinningscentralen samt kärl för hushållsavfall och matavfall samt påsar och påshållare för matavfall.

            517,50 kronor inkl. moms/år.

  • Verksamheter: Kärl för hushållsavfall, kärl för matavfall samt säckar för matavfall.

            620 kronor inkl. moms/år.


Hämtnings- och behandlingsavgiften = "sophämtningen"


Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnaden för hämtningen och behandling av hushållsavfall och matavfall. Hur mycket du betalar beror på vilken typ av kärl du har och med vilket intervall det töms. Du väljer om du vill ha dina sopor hämtade varje, varannan eller var fjärde vecka. I Avfallstaxa 2017 kan du läsa mer om priserna på de olika avgifterna.

Rabatt för matavfallsinsamling


I Upplands Väsby vill vi gynna de som tar lite extra ansvar för miljön, och därför är matavfallsinsamlingen rabatterad.

Från och med 1 januari 2017 är rabatten för enbostadshus 710 kronor/år och för flerbostadshus är den 500 kronor lägenhet/år.

De vanligaste abonnemangen

  • 1 190-literskärl för hushållsavfall + 1 140-literskärl för matavfall, hämtning av hushållsavfallet var fjärde vecka, matavfall varannan vecka 1430 kr/år
  • 1 190-literskärl för hushållsavfall + 140-literskärl för matavfall, hämtning av båda varannan vecka 1820 kr/år
  • 1 190-literskärl för hushållsavfall + 140-literskärl för matavfall, hämtning hushållsavfall varannan vecka, matavfall varje vecka 2535 kr/år
  • 1 190-literskärl för hushållsavfall + 1 140-literskärl för matavfall, hämtning av båda varje vecka 3255 kr/år

Tilläggsavgifter och abonnemang


Tilläggsavgifter är avgifter som inte alla kunder är i behov av, t ex gångvägstillägg och hämtning av trädgårdsavfall. Det finns också olika typer av tilläggsabonnemang för exempelvis slam och latrin och hämtning av grovavfall. I Avfallstaxa 2017 kan du läsa mer om priserna på de olika avgifterna och abonnemangen.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 15 mars 2017
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster